"I (Ilma)Manipulatsiooni Kunsti Festival", 2013
 

http://wmafest.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/368667713252964/

_ _ _
 

Tallinn, I (Ilma)Manipulatsiooni Kunsti Festival (2013) avateemaga "CHEMTRAILING", oli uus alternatiivne kaasaegset kunsti esitav eelarvevaba 
ja mittetulunduslik kunstisündmus.
Asukoht:  Keila-Joa, Endise Nõukogude sõjaväebaasi territoorium
Avamine: 4. juuli 2013
Osalejad: Professionaalsed, amatöör- ning õpilastest kunstnikud kes töötavad foto, digiprindi, maali ja perfonmansiga.
 

Kunsti sisuks on esitada kaasaegses tegelikkuses eksisteeriva vabaduse piirid, määratleda piiride autorid. Tänapäeva ühiskondlik-poliitilise mõtteloo 
tulemusena on peale uute sõdade ja energiakriisi olulise teemana protsesside keskpunkti sattunud ka kliima. Ametlik termin "kliimastrateegia" reedab 
ainese positsiooni ja annab põhjust oletusele "sõjas a'la sõjas".
Euroopa kultuurilugu ja tsivilisatsioon on kujunenud ja rafineerunud pidevas darvinistlikus progressiivses olelusvõitluses ning see protsess, mis on 
läbikukkunud kuid mitte lõppenud, määrab ka tänapäeval inimeseüleselt objektiivse vabaduse piirid. Kliimakujunduses rakendatavad meetodid mõjutavad 
inimeste objektiivset staatust, füüsist ja muudavad reaalsust ning selle metafüüsilist peegelpilti. Kliima- ja rahasõjas on inimene objekt, peaaegu nähtamatult 
piiritletud ja mittevaba. Objekt millele rakendatud jõud tingib alistumist või vastureaktsiooni. Kuivõrd eksisteerib avalikust kultuurist suurem ja varjatult tegutsev 
kultuur, mille mäng käib üle kõigi peade. Kujutav kultuur vajab liikumist reaalsuse, deduktiivsuse ja dokumentaalsuse suunas. Vabadus tuleb tagasi (?) võita.

_ _ _ 

Kodanikeühendus Puhas Taevas:
http://www.puhastaevas.ee/
Videokokkuvõte 4. juulil Keila-Joa raketibaasis toimunud (kliima/ilma)Manipulatsiooni KunstiFestivali töödest
http://www.puhastaevas.ee/videokokkuvote-4-juulil-keila-joa-raketibaasis-toimunud-kliimailmamanipulatsiooni-kunstifestivali-toodest/
 

_ _ _ 
 

Tallinn (Weather)Manipulation Art Festival I (2013) was  alternative international nonprofit and nobudget art event under the theme "CHEMTRAILING", 
representing contemporary art.
Location:  Keila-Joa, Former Soviet Military Zone
Opening: 4. July 2013
Participants: Professional, amateur and student artists working with monochromatic prints or photo, painting, performance. 
 

About

The aim of art; it is nothing other than to give freedom to see, to hear, to walk, to live, to follow an ideal and to be truly oneself - ie, to give sight 
to the blind, hearing to the deaf, the ability to walk to the lame, life to the dead, good news or ideals to the poor and free will to those who are 
possessed by evil spirits. It never encroaches upon freedom, the restoration of which is its unique aim.
It is  more than pure and simple healing which is the object of art; it is the restoration of freedom, including here freeing from the imprisonment of 
doubt, fear, hate, apathy and despair.
 
 

_ _ _ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


 

          2019
           "LAST-STUDIO"