VIDEO.12.2002
 

              N.40 - N.47  "Tahad ? - Ühine !"
              N.48 - N.60  "Erudeeritud  misantroop"
              N.61 - N.77  "Vestlused  kulaktsioonist"
 

              Valmisid   järgmised  38  videot.  Kasutatud   on  viimase   3  aasta   pildi-  ja  helimaterjale   kodumaa 
              avarast   kultuuriväljast.   Seekordseteks   uuendusteks   mitmes   videos   on  valitud   tekst-sissejuhatuse 
              ning  -lõpetusega   originaalheli.  Kuulda   on   erinevaid   loodushelisid:  tuult,  merd,  loomi   ja  linde. 
              Ülejäänud   osades   valitseb   inimese   kõne.  Räägitakse   kaasaja  sotsiaalsetel  teemadel,  ehk  üldisemalt 
              inimesest,  ajaloost,  uskumustest   ja   Jumalast.   Esinevad   preestrid,  filosoofid,  raadioreporterid,  või 
              lihtsalt   perekonnainimesed.  Dialoogid,  triloogid   ning   monoloogid   oma   ala   erudeeritud   asjatundjatelt 
              saadavad   maagiliselt   fotogeenilisi   maastikke.   Oma  videotes   olen   alati   püüdnud   jäädvustada 
              vastava   koha   jõudu.   Kontseptuaalselt   määrab   video   hilisema   valmimise   ning   näo   ära   abstraktne 
              jõud,  jäädvustatud   materjalide   rohkus,  autoripoolne  "ettemääratus",  "juhuslike"  lõikude  kokkusobitumine 
              ning   ebakõladest   tekkiv   tervik.   Monteerimisel   lisatav  tekst   võib   tähendada   erinevaid   mõtlemis-
              aspekte,  nö.   nomenklatuurse   kodaniku   tervislikku   seisundit,   selle   "ühiskondlikku   positsiooni   ja 
              kindlustatust",   neist   tunnustest   tekkivaid   seoseid  -  teatud   universaalset  pimedust.
              Need   2002   aasta   jätkuvalt   neosisyphoslikud   tööd   käsitlevad   inimese   ettenägelikku  tahet  mõelda 
              ennast   olematusse.
              No   communists  !
 
 

              Karl  Nagel
              17.12.2002


  
 
 
 
 
 

 


 

          2004
           "LAST-STUDIO"