"Posterity / One  parallel  closing  time"

Karl-Kristjan Nagel
17.12.2018-12.01.2019
Draakoni Galerii

( "Järelmaailm  / Üks  paralleelne  sulgemisaeg" )

Näitus koondab hulga uusi maale  ja videotöid mis tegelevad järelmaailma idee ja maiselt ebameeldivate eksistentsiteemade sulgemise mõistega. 
Asetan selle "ebareaalse ja võimatu" maailma galeriisse kui paralleeluniversumisse, et teda ohutult kauguselt kunstiliselt esitada. Näha saab laia 
spektrit dokumentatsioone autori läbielatud emotsioonidest, kaasaegsetest sõdadest, poliit-majanduslikust globaalolukorrast ja kultuuriseisunditest.

Videotöödes lisan dokumentaalselt teisitimõtlevat ning metafüüsiliselt inimvälist ajastuvaimu, mida tõenäoliselt on raske ühe eksistentsiga ammendada.   
Suurt rolli kujunenud hetke reaalsuskäsitluses mängib pidurdamatu soov tõese informatsiooni ning informatiivselt adekvaatse maailma järele.  
Samas lihtsustatud ning üldsegi mitte kergelt äraõpitud kunstiloogika on jäänud endiseks - "kellegile tuleb lõppkokkuvõttes ju  midagi teha".  
 

_ _ _ 
 
 

https://www.facebook.com/events/2273430126001650/
 

Karl-Kristjan Nagel / "Posterity. One parallel closing time" / "Järelmaailm. Üks paralleelne sulgemisaeg"

Näitus koondab valiku uusi maale ja dokumentaalseid videotöid mis tegelevad järelmaailma idee ja maiselt ebameeldivate eksistentsiteemade 
sulgemise mõistega. "For posterity" ("Järeltulevatele põlvedele") kõlab läbi Tom Waits'i sõnade albumi 'Closing Time' viimase, samanimelise 
instrumentaalloo eel. Antud näitus on pühendatud kõigele sellele kallile, mida üks indiviid on määratud igapäevaselt kaotama - omaenese elu, 
mälestused või lähedased kaasteelised ( lähedased autorid ).

_ _ _
 

The exhibition brings together a selection of new paintings and documentary video works that deal with the closure concept of existentially unpleasant 
themes. "For posterity" are words by Tom Waits on his 'Closing Time' album, before the last instrumental song. This exhibition is devoted to all that is 
dear to one individual, all that is destined to vanish daily - their own lives, memories or close fellows ( close fellow authors ).
 

K.K. Nagel

_ _ _

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital / Exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia.
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 

 


 

          2019
           "LAST-STUDIO"