Mateeria.
 

                  näitus  koosneb  seeria  töödest  ( maalist-videost ) , mis  käsitlevad   mateeriat,  taasmõtestades
                  vormi   esmast   tunnust   ja  funktsiooni  -  jäämist.   ta  märgib  ära  antud   teema  peamised 
                  arengumaad,  -alad   nagu   võim   ning  tahe,  tuues  välja  ebasoovitavate   moondumiste
                  võimalikud  kriitikad.  viis  kuidas  ainest   esitatakse  võib  nimetada  häirimatuse  taotluseks. 
                  kunstlike  vahenditega   uuritakse  inimvõimete  piirisituatsioone,  jätkates  teesi  "mõte  loob  reaalsust"
                  käsitlust,  seekord  süvenenumalt   abstraktse  keelelistesse  detailidesse  laskudes.  Arusaamisaste
                  määrab  siin  vabaduse. 
                  näitus  puudutab  otseselt  sotsiaalseid  vastuolusid,  nende  kaootilisust   ja  seost   "mina" 
                  kehastatud   teadvelolekuga.  kultuurilisel  puutumatusel  on  jäänud  vähe  ruumi.  Seega 
                  otsin  erinevates  seaduspärades  püsivaid  norme   ja  alateadvuses  peituva   materjali
                  kasutamisvõimalusi  praktilises  elus. 
 

                                                                                                                            Karl-Kristjan  Nagel
                                                                                                                            2001  
 
 
 
 
 
 

 


 

          2004
           "LAST-STUDIO"