"Eksperimentide  Väli" 

                  Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum, Paldiski, 7.-30.04.2015
 

                  Näitust  võib  vaadelda  kui  26. juunil Tallinnas, Linnagaleriis avatavale isiknäitusele "tundmatu revolutsioon" eelnevat  sissejuhatust. 
                  Väljas  on  esimene  maaliseeria "tundmatus" temaatikas, mis  käsitleb  kokkuleppeliselt laiemale  avalikkusele nähtamatut  ja  igavesti 
                  taustal  toimuvat kultuuri- revolutsiooni.  Kokkuvõtvalt  kehtestab  autor  end  kui  eksistentsialistlikult  meelestatud  visuaalkunstnikku, 
                  kes  ekspressiivse  maalimisstiiliga  püüab  lahendada  dokumentaalselt  realistlikke väljavaateid  avaramale  inimprogressi  mõistele. 
                  Samuti  analüüsib  näitus  taas  ennast  tugevamalt  ühiskonna  hinnangutesse  kinnistanud  empaatavõime   puudumist  teatud  päeva-
                  kajalistel  elualadel  kus mõistmine on  pöördumatult  välistatud.  Autorit  huvitavad  küsimused  reaalelu  liigsest pealetungist ja  kunsti 
                  võimest  adekvaatselt  reageerida.  Süvenenud  on  vajadus  leida  eksistentsi  subjektiivsem  vaimne  tähendus  ja  kõigi  missioonitundlike 
                  põhjus  erinevatele ohverdustele.  Üldisest  filosoofilisest  igavusest  ( kogutud  teadmisleksikast )  kunagi  ammu  tekkinud  hoiakud  on 
                  andnud  alust  kõrgendatud  reaalsustunnetuse  kujunemisele. Tundmatu  ise, kõrgem  teadvus  ja  analoogsete seisundite  pidev  kogemine 
                  annab  võimaluse  paremini  kohaneda  kaasaegsete eksperimentide väljal.  Samuti  räägivad  näitusetööd  nende  metatasandite  füüsilisemast 
                  peegeldusest  ja  manifestatsioonist  globaalsemas  mõõtkavas.  Maalid  vahendavad  sotsiaal-  ja  sõjakriitikat  ning  paljude  teiste  hetke 
                  probleemküsimuste  variatsioone. 
 

                                                                                                                                                    Karl-Kristjan Nagel 
  
 
 
 
 
 
 

 


 

          2019
           "LAST-STUDIO"