__"ÄRGAKE ! " *
          Protestiavaldus  Kunstnike  Liidu  kunstipoliitika  vastu. 
 

          13.  mail  esitasin  koos  Tiiu  Rebasega   Kunstnike  Liidule  liitumistaotlused.  Vormistus  oli  nõuetekohaselt
          korrektne.  Valmistatud  oli  põhjalik  ülevaade  meie  viimase  10  aasta  professionaalsest  erialasest  tegevusest
          Eesti  kunstimaastikul.  Kuulduste  kohaselt  aga  algas  EKL Volikogu  liikmete  päev  halvasti.  Kellel  oli  olnud 
          unetu  öö, kes  oli  olnud  haige,  kellel  valutas  hing  või  kellel  oli  lihtsalt  hirm.  Põhjuseid  võib  ainult  oletada, 
          kuna  tegemist   on  kinnise  istungiga.  Soovitused   kolmelt  autoriteetselt   Liidu  liikmelt  jäeti  lugemata, võib-olla 
          ei  tutvutud   põhjalikult   ka   portfoliotega.   Kunstnike  Liidu  President   lahkus  ebaseaduslikult  ruumist  jättes 
          volikogu  liikmed  juhita,  mille  tulemusel  toimus  arvatavasti   täielik  palagan.   Inimesed,  kellel  olid  oma
          ajakirjandusliku   ja   loomingulise   karjääri   käigus  tekkinud   piisavalt   mõtteid,  võtsid  sõna,  põhiliselt  aga
          süüdistasid   ja  vaidlesid.   Minule  heideti   ette   riigivastasust   ja   T.Rebase   kandidatuur  ei  tulnud  üldse  vist
          kõne  alla.   Siinkohal  tahaksin  ära  manada   kõik  auväärsed  volikogu  töös  osalenud  inimesed.  Nende  sihilikult 
          korraldatud   ignorantne   zest   on  meile  vastik   ja  sellise   käitumise   vastu   me  tulevikus   ei  väsi  võitlemast. 
          Nõuame   ametiliidult   professionaalset   tegevust   ja   suhtumist !   Lisaks  moraalset  kompensatsiooni  tekitatud 
          kahju  eest,  kui  võimalik. 
          Jääme  ootama  vastust.  Volikogu  istungile  järgnenud  päeval  esitasin  koheselt  protesti  märgiks  tagasiastumis-
          avalduse.   Ignorantsus  Eesti  kunstielus  peab  lõppema !! 
 


                      Karl  Nagel
                      19.05.2005
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

*  TSITAAT  JEHOOVA  TUNNISTAJATELT.
 

 
 
 
 
 
 
 

 


 

          2005
           "LAST-STUDIO"
 
 
 
 
 
 

Hosted by uCoz