Antisurm.
 

                        näitusel   tuleb  esitamisele  seeria  maale,  mis  kujutavad   kaasaegset   vastuoludeta 
                        inimest.   tööde  teostusel   taotlen  võimalikult   elutruud   nägemust;   nö.  luues  vaatluse
                        all  olevate  inimtüüpide  (  hingelt  rikastatute )   vahel   "harmoniseeritud"  kooskõla.  lühidalt 
                        öeldes   püüan   tabada   ühiskonna   tavakodaniku   tervikhinge,  andes  samas  võimaluse 
                        tabada   selle  hinge  tegelikku   erilisust.
 

                                                                                                                        19.11.2002
 
 
 
 

                        Surelikkuse  teadvustamine  /   Tanatoloogiline  aines.
 

                        üha  selgemalt   määrab   tänapäeva   kaasaegse  inimese   tunnetuse  ära  surm.   see  on
                        tunginud   inimese   mõtlemisse   ning   käitumisse,  mõjutades   tema   tulevikuplaane  ning 
                        püüdlusi.   surm   motiveerib   paljusid   valikuid,  olles  üheaegselt   maailmast   osavõtmatu
                        ja  sõltumatu.   hävingu   staatilisus,  agoonia   ning   tardumus  liidab   ja  lahutab   inimmeeli.
                        suurele  osale  ühiskonnast   tekitab  see  poolehoidu,  huvi,  vähemale   vastumeelsust 
                        ning   rahulolematust,  mõistmata, et   surm   on   vaid   vaimuinimese   kaaslane,  nii   nagu
                        on  elu   lihtinimese, - menetluse  pärusmaa.   ei  lähe  palju  aega,  kui   erinevad  rahvad 
                        taasühinevad   ja  sõnastavad   selle  lõpuni  tunnetamatu   seisundi.  neil   lihtsalt   tuleb  seda 
                        teha,  et   oma   maailmas   kokku   hoida.   vastasel   juhul   suureneb  entroopia   kasvuga 
                        ka   inimese  teadmatus   ning   ebausk,  et   surma   ei  ole  olemas.   antud   juhul,  tõestab 
                        tegevus  "antisurm"   füüs.  mõju   vastupidist.
 
 

                                                                                                                             09.01.2003
                                                                                                                             Karl-Kristjan  Nagel
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

          2004
           "LAST-STUDIO"