Alistu.
 

                        näitus  koosneb   installatsioonist,  maalist   ja  videost,  mis   suhestuvad   vaatajaga   interaktiivselt 
                        läbi   võimu,  hirmu   ja  sünni,  luues  visuaalse   ja   samas   verbaalsusele   kutsuva   keskkonna, 
                        kus   iga   teemaga   avaldub   ja  saab   nähtavaks   vaataja   enese   poolt   genereeritav   väärtus-
                        maailm,  või   maailma   väärtus. 
                        näitus   murrab   truudust   kivistumisele,  inertsile   ja  surmale. 
 

                                                                                                                                    4.01.2003
 
 

                        _ _ _
 
 

                        tegemist   on   kindlalt   piiritletud   materjali -   ning   mõttevaliku   eksperimentidega,  väljundiga
                        kõigesse   olevasse   sekkumises.   kohal   on   nii   vorm   kui   norm   (  sünteesitud   moel, 
                        elemendis ).   ühest   küljest   esitatakse   määratud   esemeid   (  kujundeid   ja  nende  visioone ), 
                        teisalt   kõnetatakse   elusnormidega   nagu   mõttemaailmas   üldiselt   on. 
 

                        Keha   seiklus   ja   kunsti   poliitökonoomia.

                        autoreid   "ei   huvita"   materjal,   vaid   inimene,  kes   selles   püsib.   inimene   (  kohates   takistust  )
                        peab  väljuma   surnud   ringidest,  et   "edasi   minna".    jõu   selleks   saab   anda   oma   vahendite, 
                        "isikliku   mateeria  (  materjali )"  ülevaatuses.   loobuda   saab   sellest   mida   omatakse,   jne. 
                        näitus   saab   uurima   eksisteerivate   väärtushinnangute    ja   keha   süsteeme   (  inimese   atribuute ) - 
                        - nii   konkreetseid - verbaalseid,   kui   ka   tajutavaid    ning   üldkehtivaid.    tänapäeval   on   kogu
                        nähtav   mateeria   ühiskonna   hetkeseisuse   tarbeks   allutatud.   näituse   põhiülesandeks   olekski
                        inimese - lihttarbija    hetkeseisuse   esitamine,   teadvusesse   toomine   ning  analüüs,  materjalistliku
                        informatsiooni   ühildamine    ideelis - analüütilisega. 
 
 

                                                                                                                                 08.2002
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


 

          2004
           "LAST-STUDIO"