"Söögist  oled  sa  võetud,  söögiks  pead  sa  saama"
                                                               Karl-Kristjan  Nagel,  Tiiu  Rebane
                                                                                      2009
 

 


  Siin  ei  pidanud  midagi  enam  tõestama.  Kõik  oli  ette  näidatud  ja  plaanipäraselt  ellu  viidud.  
Jumal  oli  ennast  ilmutanud  ja  väike  invaliidide  grupp  oli  tema  toetuseks  püstitanud  saali  lae  alla  vildaka  risti,  mis  oli  sissemähitud  politseilindiga.  Loomulikult  polnud  tegemist  päris  Kristusega,  vaid  sellega  mida  inimesed  kõige  rohkem  oskasid  ette  kujutada.  Tal  olid  tüüpilised  mustalokilised  juuksekiharad,  kergelt  pardliga  piiratud  habe  ja  valge  eesti  talupoja  vöö  ning  särk.  Oi,  ta  oli
nii  viisakas.  Ta  ei  pidanud  üldsegi  rääkima  Jumalast,  meie  kõigi  Isast,  vaid  hoopis  seda,  mida  rahvas  hetkel  soovis.  Ühel  ajal  ta  kudrutas  nagu  linnuke,  siis  häälitses  veidi  nõudlikumalt  kui  loom,  põhiliselt  aga  juhatas  vägesid  oma  erafirmas  ja  kirjastuses  ning  jagas  alluvatele  käske.  Patsiga  Miikael  hoiatas  tema  eest,  öeldes  et  sellest  tuleb  vägev  kulminatsioon.  Isegi  pilved  taevas  ei  liigu  enam  omast  vabast  tahtest,  sest  kätte  on  jõudnud  Viimne  Kohtupäev.  Punase  Armee  Fraktsiooni  ja  muude   pseudovasakpoolsete  mängufilmide  stsenaristid  ning  loojad  ei  oleks  osanud  taolistest  konspiratiiv- teooriatest  isegi  unistada.  Õnneks  ei  olnud  mitte  kõik  elusad  indiviidid  metropole  matva  süsiniku  kätte  paralüseeritud.  Paljud  püüdsid  end  elus  hoida  vegetariaanluse,  kokkuhoiu  ja   nälgimisega.  Paljud  loovutasid  oma  töö  ja  eluõiguse  aegsasti  esmajärguliste  isikute  kätte.  Mõned  emigreerusid  ja  õppisid  olema  kodanikud  mõnes  teises  riigis.  Oli  ka  neid  kes  naasesid  kodumaale, et  kandideerida  hiljem  presidendiks.  Väike  protsent  hukkus  ja  löödi  maha  varases  eas.  Tsivilisatsioonide  konkurents  lihtsalt  oli  nii  suur,  et  paljudele  ei  jäänud  kohta.  Sellistest  ebaõnnestumistest  tehti  populaarseid  telefilme  ja  lavastusi  kus  arutleti  sellise  fenomeni  üle.  Kusjuures  kaasa  said  siin  rääkida  kõik,  ja  mitte  kellelgi  ei  tehtud  vahet.  Tekkisid  reality  tüüpi  kohtusaated  mille  osatäitjaid  palavalt  armastati  seni  kuni  polnud  kõlanud  süüdimõistev  otsus. 

  Valekristus  aga  istus  ümmarguse  laua  taga  budistlikus  poosis,  rääkis  oma  kuulajatele  ja  kõõritas  silmi.  Kõik  loengukorraldajad  olid  rahul,  isegi  baaris  jagati  üksteisele  kiidusõnu,  et  kohal  on  nii  sobilik  publikumagnet.  See  õnnestumine  andis  ainult  rohkem  inspiratsiooni  edasisteks  üritusteks  ning  tekitas  paberile  terve  rea  kuulsaid  nimesid,  isikuid  keda  annaks  veel   kohtusaali  ette  viia.  Käimas  oli  ju  kultuuride  finaalne  ajajärk  ja  publik  vajas  tunnistajaid  üle  kogu  maakera,  kõikidest  riikidest,  rahvastest  ja  kontinentidelt.
 
 

                                                                                         *
 

  Põhimõtteliselt Juudas kirtsutas nina , see oli poolkohustuslik zest , millegiga tuli hetke märkida.  Meelde jätta et unustada. Ta oli alati olnud kriitiline  või valiv, ning tollest ajast  kui oli otsustanud ellu jääda, seda enam. "Schuld will eat your hing aut " - järjekordne isiklik rahvusvaheline shlaager  kummitamas,  jälgisid ta silmad ümbritsevat.  Siiski iga müüt , iga lugu , äratas temas äratundmise enesest kui negatiivsest  kangelasest. Viimasel ajal , peale kohtumist Miikaeliga , nägi ta jõlestusega ennast kui reptiili - absoluutset vaenlast. Esimesena reetsin ma iseennast , kahjuks selgus et sellega reetsin vaid ühiskonna .. keegi ei saanud oma osa , keegi ei saanud mis muidu oli pühakirjadesse raiutud .. miks ma nii teen , miks ma teen nii .. keegi ei saa aru.. keegi ei saa millestki aru enne kui ma ei tee nii nagu peab.  Võib-olla tähendab reptiil olla see kes külvab intellekti segadust..
  Jeesus rääkis kõik ära , reptiil oli teoreetiliselt alasti , tuli leida praktiline  lahendus. Põhimõtteliselt provotseeris Jeesus tehnoloogilist arengut , ja see oli see mis reptiilidel  oli ammusest ajast olemas.  Jeesuse plaan oli kõlvatu , aga see oli ka arusaadav sest ta oli vale Jeesus , tema DNA oli vigane  ja temast oli lennuk üle sõitnud  ja  tema käsi oli geenieksperimendi ajal laboris tuumareaktorisse kinni jäänud.  Käsi oli ebaloomulikult suur , ta püüdis seda igal võimalusel varjata , ning ka selle peale tegi Juudas kahetseva zesti.  See zest nägi välja kiire tõmblusena vastavas kehaosas , mis suruti  kohe märkamatult alla ning asendati kaastundliku kulmujoonega ( piiblitegelastel puudusid immuungeenid , nagu kõigil Lüüra kvadraadi tähesüsteemi manipulatsiooni läbinud inimestel ). 
  Jeesus ei näinud maailma ilma vaenlasekujuta , lihtsalt ei näinud. Ta teadis ka et teised ei näe , seetõttu ta ei vaevunud vaatama , otsima alternatiivi.  Hetkel ei näinud ta ka vaenlasekuju, ning see fakt ja  Juudas ajasid teda närvi. Tühik peas tuli täita, siis polekski nii väga viga.  Ta vihkas genitaale , eriti meeste oma.
  Selleks et Jeesusest rääkida , peab teadma tema karakteristikat ja tundma tema profiili. Ta oli endine korravalvur-poliitik  ja varas,  enne geenimanipulatsiooni ja seda ,  kui ta käsi ebaloomulikuks paisus. Tal oli plaan sõita ajas tagasi Lüürale ja leida oma esivanemad,  teha nendega intervjuu. 
  Ta ei talunud kui rahvusvaheliselt  tuntud  kirjanik  ja  kultuuriajaloolane naerab  tema fiktiivse kannatuse üle. Talle ei meeldinud et eraldi  skulptuuri  väärt  filosoof-seenior räägib lastesaadete vahele. Talle ei meeldinud lapstööjõud Gurmaaninstituudis, muuseas tunnustatud  arvamusliidrite lapsed.  Talle jäid  kaugeks  kultuurikriitiku  ja  horrorfilmide eksperdi  luuletused revolutsioonijuhist,  kes kogu maailma vastutuse ja viha enda peale võttis.  Talle ei meeldinud psühhoanalüüs maailmasõdade ajal.  Ta nägi kuidas kapitalistliku reaalsuse esi ja keskastme töölised uhkelt oma täienduskoolituseta jäänud alamate peale vaatasid.  Kuid talle meeldisid psühholoog-orientalist  Hallpea äiutused ja  psühholoog-seksuoloogi ähvardused Egiptuse Moosesest,  patsiga Miikaeli globaalsetes kokkuvõtetes. Nüüd sellest saaks tänapäeval aru iga mõtlev olend, isegi kui kõik oleksid teatud defektiga ja tunnetaksid seeläbi ühtekuuluvust mingisse suuremasse eesmärki.  Põhiline inimkonna siht oli viia vaimsed  invaliidid pjedestaalile,  Juudas ei saanud seda enam takistada.  Siin said sekkuda ainult võõrtsivilisatsioonid. 
 
 

                                                                                         *
 

  Jeesus  läks  koju  mööda  võsaäärset  külavaheteed.  See  toimus  öösel  pärast  järjekordset  loengut  vennasvabariigi  kultuurilinnakus.  Kui  ta  püüdis  meenutada  kuidas  tal  tegelikult  läks,  mäletas  ta  vaid  seda  kuidas  ta  oli  kõõritanud  ja  pööritanud  oma  silmi.  Tema  võõrkeelne  jutt  armastuse  avastamisest  ja selle  kaotamisest  oli  nii  uskumatu  ja  samas  sisuliselt  loogiline  et  kõik  olid  jäänud  kuulama.  Nüüd  oskas  ta  ainult  mõelda  kui  hea  on  olla  mittesuitsetaja  ja  hingata  värsket  õhku.  Kuivõrd  hea  on  jalutada  looduses  pärast  suure  inimhulgaga  suhtlemist.  Äkitselt  nägi  ta  endale  lähenemas  kolme  homosapienz'i  taolist  kogu  ja  säravat  kera  otse  ees  Seedri  päitses  tee  kohal.  Ta  ei  jõudnud  reageerida  kui  talt  juba  küsiti  midagi  millele ta  vastas  et  tal  ei  ole  suitsu.  Siis  vaatas  ta  tegelasi  läbitungiva  pilguga.  Telepaatiline  küsimus  kordus  ja  ta  sai  aru,  et  need  ei  ole  tavalised  inimesed  vaid  hoopis  mingid  ebamaised  figuuriad.     
  " Ära  karda  Jeesus !  Me  tulime  siia  õpetama  ja  näitama  oma  tehnoloogiat,  seda  kuivõrd  arenenum  tsivilisatsioon  me  inimestega  võrreldes  oleme.  Sa  pead  oma  taktikat  muutma,  praegu  on  Jumalast  võimalik  rääkida  vaid  tuginedes  teaduslikele  avastustele  kvantfüüsikas  ehk  pisimateeria  valdkonnas  - sellest  kuidas  me  oma  teadvusega  loomisprotsessis  osaleme. "
Telepaatilise  sõnumi  tõestuseks  juhatasid  tegelased  Jeesuse  läbi  võsa  põllu  äärde  ja  näitasid  taevasse  tekkinud  liikuvaid  kujundeid  mis  erivärviliselt  plinkides  üksteisega  viisakalt  suhtlesid  ning  üksteisele  teed  andsid.
  " Kas  sa  näed  mind, "   küsis  äkki  pikemat  kasvu  olend.  Jeesus  ei  näinud. " Hmm...  Aga  nüüd ? "   küsis  sama  hääl  pärast   oma  energiatasandi  ümberhäälestamist.  Jeesus  kahjuks  ei  näinud  ka  seekord  midagi,  ning  tulnukad  lahkusid.     

  Järgmisel  päeval  pani  Jeesus  oma  müstilise  läbielamise  lühikirjelduse  blogisse  üles.  Temaga  kontakteerus  üsna  varsti  keegi  ontliku  olemisega  mees  läänest,  kes  põgenes  reaalsusest  juba  varakult  maaväliste  tsivilisatsioonide  hologrammi. Varsti  oli  ta  juba  kohal, sõites  lennukiga  kiirkorras  üle  ookeani  et  Jeesuse  kogemus  kaameraga  kohapeal  üles  võtta.  Jeesus  oli  meeldivalt  üllatunud  ja  ootas  kohtumist.   Seepärast  oli  ta  üsna  pettunud  kui  nägi  lõpuks  lennujaama  vastu  minnes  suveriietes  ja  nokamütsiga,  kiirsöögikohtade  toidul  üleskasvanud  ameeriklast.  Temaga  oli  kaasas  noor  kehateadlane  Sully  Bones,  kes  oli  väga  haritud.
 
 

                                                                                         *
 

  Juudast sundis tema kategooriline ja fundamentaalne otsus elama jääda, sooritama järjekordse enesekriitilise ohverduse. ( Iga taoline ületas eelmise või lihtsalt oli temaatiliselt võrreldamatu, sisuliselt alati põhimõtteline eemaldumine somaatiliste välismõjude haardest.  Tema teod tekitasid seltskonnas piinlikku vaikust. ) Seekord vahetas ta oma  seni totaalmelanhoolse olemuse neurootilisuse vastu. Lihtne zest peale mida ta mitmeid kuid võitles  talumatu enesetunde ja häbiga, lõppkokkuvõttes vastikustundega uue mina vastu . Kuid esialgu oli hilja taganeda. See oli teoreetiliselt vägivallatu põgenemine  kasutades selleks juba kaugelt eemaletõukavaid isikuomadusi. Enne seda ei võinud ta olmeliselt muud, kui väljuda kehast ning viibida selle kohal. Olla kaalutu  nagu piinatav heatahtlik kass.   
  Oli vaja Jeesus ära oodata ja seni tuli aega veeta et mitte traditsiooniliselt tuimalt end elus hoida. Juudas ütles "ei" ning see hoidis teda tegevuses, kuid eeldades et Jeesus toimib peamiselt eeskirjade paraselt, pidas ta stabiilselt tolle võimalikel ilmumispaikadel ja sündmustel silma peal. Tegi seda nüüd neurootikuna pigem alateadlikult ja spontaanselt , kuulates oma  uut - eidelikku  sisehäält ehk intuitsiooni.  Eidelikkus muidugi ei sobinud talle, kui (juba endisele ) kaunile daamile, kes ta varasemalt oli kahjulike keskkonnamõjude taustal kujundanud enesest tasakaaluka esteedi  kelle võimalikke emotsionaalseid  eneseväljendusi julgeti tõlgendada vaid kui õigustatud ja autoriteetset viha. Uues gestaldis oli aga pidev nõudlik rahulolematus ja vegetatiivne aplus, pluss veel mõned detailid,  pidevateks aksessuaarideks  endisele tervikhingele. Ta tundis et ei pea nii rasketes tingimustes kaua vastu, neurasteenilisuses oli midagi valesti, tuli edasi areneda.
  Neuroos oli olemuselt nagu muserdatud loom - raevukas ja kaootiline olend loomaaiast - kord oli ta ahv, kord tiiger, vahel kangete jalgadega apaatne kits mis üldse oli rabav kujutluspilt. Vahel tundis aga Juudas sisimas just nimelt toda sageli mainitavat võimsat reptiilset alget. 
  Juudas oli seekord kunstlikult saavutanud ühe raskeima ja kriipivaima isikliku reaalsuse kogemustest, taolisesse  fataalsesse seisundisse jõudmisest unistasid  enamus vaimse tee ja filosoofiate praktikutest, kes sageli korraldasid enesele olukordi mis viisid nende meeled kriisi ja kehad traumeerituna haigevoodisse. Kuid Juuda kogemus oli eelkõige kogemus pidetust sudusest vanglast, ideaalsest institutsioonist  mis on reaalne koopia reaalsusest.  Iga ese, iga nähtus vanglas on asendus; asendustegevus  sellele mis toimub tõelises elus  või korralduses.  Vanglas on voodi voodi koopia, tund sisehoovis analoog vabadusele vabaduses, uni ja puhkus on simulatsioon puhkuse ainetel; valve, söök , töö - kõik on vanglas mõni tuletis ja ümberjutustus.  Päriselt ta kinnipeetud pole olnud - see teadmine vaid lisas transtähenduste süsteemi hüperboolset segadust.  Juudas hakkas rohkem mõistma inimesi, ja kerge kaastundelaine läbis teda vahel, kuid tervemõistuslikkuse säilitanud eneseteadvuses  oli ta ettevaatlik ning allaheitliku ja ebamäärasustes hingitseva sootsiumi peale vihane.  Kaasaegsete muganduv olelusvõitlev teadvus,  intuitiivsete ärevuste juhituna, oli suunatud sinna kuhu  Juudasel  asja  ei  olnud.  Nii tundis ta vahel abitult raevu  ja  pidi  kutsuma end korrale,  kartes vastasel korral liigset tähelepanu.  
  Temperamendimuudatus oli peaaegu totaalne kogemus koos meemikaotusevõimalusega, seda enam et ta ei lubanud enesele mingit globaalselt propageeritavat ajutist nn leppekiipi, mis oleks loomulikult vaid söövitanud seda populaarset sotsiaalset normi tema variolekus säilivasse tervikhinge.  Ta oli otsustanud minna lõpuni, kuid vaikselt, et siis ruttu tagasi tulla.
  Juudas elas pingeliselt ja  andestamatult eidena piineldes läbi raskeimat tegelikku nähtust ühiskonnas, nähtust mille algoritmi või põhjuslike allikate sõnastamiseks tuleks analüüsida või kammida läbi kehtiv oletatavalt vigane või valelik kultuur tervikuna. Just eidelikkuse ehk kibeda naiselikkuse sooülese sündroomi üldine laiem kontekst ja tagasimõju kultuurile ei lasknud tal valitud seisundist kergelt loobuda. Ta pidi leidma universaalse ja parima lahenduse, kasvõi huvi pärast. Üks võimalus vabanemiseks oli  ja selle lahendus oli sama lihtne kui tehtel (x-x = y+x) taarapunkti seinalt, kuid tegemist oli juba esmapilgul subjektiivse üksikshansiga.  Ei olnud mingit garantiid, pigem vastupidi, et selline lahendus midagi üldse lahendaks. Defineerituna - nipp seisnes teostatud vastuses  - " olla ise armastus ".  Ja seda küsimusele - " mis lootust armastusele on ?"
   Mida see tähendab ja kuidas toimida ta teadis. Siiski ei kannatanud ta seda varianti läbi viia , kuidagi imelikult dementsena nägi ta enese võimalikku kuju - oma naeratavat armastuse hiilgust  ühiskondliku elujanuse julmuse  ja  laamendava vägivalla taustal.  Tema isiklik eksistentsiaalne kreedo  seisnes  ja  põhines ettekujutlusel  solidaarsusest  kui sellisest , kaasaegsete kui sellistega. ( Ta eksis ja põhjustas oma jumaliku iseloomuga permanentseid meeleplekke ning lisas kaasaegsetesse vastuolusid  ja  katastroofilisi hingeseisundeid. )
- " Minu naeratus ei lahenda midagi .. või kui siis mõne üksiku asja teine kord. " 
  See järeldus ei seganud tal aga kirjutada vastavaid  M ja N õiguslikke või sotsiaal-majandusteaduslikke  dissertatsioone abivajavatele klientidele Gurmaanininstituudist  ning jätkata Jeesuse otsinguid. Viimane oli talle ebateaduslikult kuid eluliselt, tunnetuslikult ja kosmiliselt aina olulisem isik. Järgmisel illuminaatide orgaanilise semiootika  rituaalsel õhtul  nad kohtusidki ning Juudas,  kes oli üritusele sisenenud ebaseaduslikult võltsitud kutsega, lõpetas siis tahtmatu heitega oma eksperimendid uue temperamendi kallal, taastus peale pilguvahetust  Groucho maskis Jeesusega momentaalselt ja libises "Ahulliii !!" - tahtmatult nagu unenäos kusagile enda olemuse keskmesse tagasi. Tähelepanu ja tegevus väljusid  senikehtinud  klaustrofoobsest  ruumist  ning avardusid amplituudilt standardist suuremaks. Juudas püüdis hiljem ülekuulamistel  ja  asumisel suurte raskustega meelde tuletada eelnenud ahast aega.
  Peale bildenburgerite koosviibimisel esinema hakanud  Nonsens trupi  ajaloolis-ersatsmaagilise  etteaste esimesi hetki õnnestus neil suletud territooriumilt põgenema  pääseda. Veebikaamera paigaldus otseühendusega Tuubi oli  loodud. 
 
 

                                                                                         *
 

  -  Kuhu kaovad keskealised ?, püüdis Jeesus mõtteid koguda enne järjekordset  kohtumist võõrtsivilisatsiooni esindajatega rukkivälja ja lepatihniku vahelisel alal. 
  Ta  elas mõtetes läbi kõige kehvemad vastuse võimalused ja tundis kiusatust otsida  reaalset lohutust võimalikelt lähedalasuvatelt möödakäiatelt.  Mingit mõju avaldasid ka viimased nägemused sellest kuidas ta meditatsioonis oli loobunud jooksmast, oli seisma jäänud  ja vaadanud kiirelt lähenevat taraani. See täitis  ta näo  kange pingega.  Jeesusel hakkas endast  kahju. 
- " Kas nüüd näed valgust ? " , " Aga nüüd ? "
  Mingi helendus võsastikus siiski nagu oli. Ta vastas kõnele portugali keeles.
- " Ei. "
- " Sa maalid õliga, aga kui sa teeksid need käed mulla ja lubja seguga, vot see oleks mõjus, juba paneks mõtlema, ka su tundlikus paraneks. Näiteks Pr. Püriago maalib nii. "
- " Ma mõtleksin siis juba hoopis teises suunas, tahaksin kätte sigareti asemel kujutada süstalt. Veel võibolla süütevõtit, tikku, revolvrit, plastmassseent.. "
- " Tee seda kõike mullaga  ja lubjaga , Jeesus. "
- " Ei. "
- " Tsirkust ja leiba, muidu kaja ei teki - puudub kontakt - tead mis on kontakt ? Nagu raadiosaatja ja vastuvõtja ühissageduse põhimõte - tee leiba ja maali sellega. "
- " Söögist oled sa võetud ja söögiks pead sa saama Söögist oled sa võetud ja söögiks pead sa saama Söögist oled sa võetud ja söögiks pead sa saama Söögist oled sa võetud ja söögiks pead sa saama.. "
- " Etnosemioreaalne, kõnelev leib. Taju määrab keele piirid.  Ära hakka hüsteeritsema, Jeesus, see ei aita kedagi. Ole tugev. Inimeste silm on näljas !  Viited - vihjed füüsilise reaalsuse  stabiilsele võimalikkusele, peavad kunstis olema päriselt olemas.  Paljud meist orbiidil pole elus näinud näiteks muda, ja ei usu sellesse, reaalselt on selline asi puhas kaotus.  Kindlameelsus maalis, selle struktuuris, käegakatsutavuses tekitab ravitsevat sisetunnet  ja  jõudu  äratab vaatajas sellist otse keha seest .. Alati maali juures tekib inimesesse ürgsena ehk kadunud tõelisusena enesekindel tegutsemisetahe. Ka mõte on tegu... "
- " ... "
- " Etnosteadlike kultuuritegelaste peas on jumalik must auk, sinna läheb sisse õhk täis ideesid, eeterlik tõde. "   
- " Mida nad teevad ? "
- " Nende ülesanne on alistuda, selleks on palju harjutusi, programme ja asutusi. "
- " Miks te räägite seda minule ? "
- " Teie olete Jeesus, olete alati kunstiga seotud olnud. Olete keskne objekt, objekt suure tähega. "
- " Koshmaar, teate, mina ei vastuta kunstnike  eest. Milles ma süüdi olen ; see ei puutu minusse, ja  teie sihid on ebaselged. Võib oletada et teile endale samuti. Külvate tüüpilist kaost oma püüdega mind siin põlluservas kõnetada. "
- " Eksid, objekt vastutab  alati.  Esmalt ma nägin et te olete Jeesus ja siis nägin et olete kontseptualist, ning avanesid automaatselt minu taju väravad koos selgeima visiooniga üle mitme valgusaasta, mille oleme veetnud orbiidil inimesi jälgides. Teie olete lahendus, seni puudunud link, portaal, meile ?  Hoidke nüüdsest tänaval alati käes seda diood-tablood, rääkige lahkemalt, olge avatum  ja meil õnnestub aidata 3D elu Maal parandada - Lüüra kvadraadist genoom vabastada ja siirata. "
- " Minge edasi , sõitke seenele. "
- " Jeesus, me saame aidata ka  sind - sa ju näed mõtetes sageli tuleviku asemel kohutavat taraani ? "
- " Minuga te taraani mängu ei mängi! Tõstke sagedust ! " 

  Jeesus ei sallinud populaarteadust ega kollektiivset teadvust, geneetikat ja sugestsiooni, kuigi kasutas ise neid vajadusel. Ja teda  ei jätnud just taraanina maha segavad mõtted oma kiiritatud käe ehmatavast välimusest. Oleks ta vaid aimanud et pool inimkonnast on samasuguse kehalis-mentaalse ahistuse küüsis alates keskmiselt 10-st eluaastast. Milline sekundaarne unifitseeriv hingeline läbimurre oleks inimkonda võinud vapustada kui just Jeesus oleks teema avalikkuses üles võtnud.  Ja kui palju poolehoidjaid oleks ta leidnud, kui naised  kollektiivina  ei  omandaks  vastuolulisi  ja  kaoselaadseid   perekool-koonduslaagrilikke  käitumisjooni.
  Sotsiaalselt muganduvad naised olid seni killustunud individuaalsete kehade raamidesse,  reaalne maailm avardus ja peegeldus vaid nende endi keha piires, tekitades nii figuuri ja laienedes tervise normidega vastuollu ja pidevasse kahetisse probleemseisundisse.  Välised teemad olid mõtteliselt aga kaetud kerge või raskema uduga, üle mille piiri ei olnud võimalik minna, edasi järg kadus ja pidevus puudus, jäid reaktsioonid.  Lühidalt - sunnituna enesevälisesse uttu võisid naised peata jääda.  Nii nad sinna ei kippunud.  Üldhumanistlikud mõtted ja ideed said ja võisid  seetõttu  vaid kehastuda süsteemitult enese füüsises ja nii suurendada subjekti loomulikku mõju ehk territooriumi.  Või pidid nad nö hüppama üle oma füüsise et teoreetiliselt vaimus olla.  Naise põline aprioorne jagatud kuuluvus tehti selgeks ja seoti kinni elu algusest alates, läbi näitlike hoiatuste , lugude ja hirmutava häbistamise.   Nii polnud naiste improviseeriv ja tantsivalt avarduv senitundmatu kuid võimalik mentaalne eksistents kunagi saavutanud oma tegelikku positiivset definitsiooni ega vabanenud kõrgeimale  võimalikule tasemele.  Keelatuse sundmõtetes vaevles teine pool enamuse oma eluajast kuni ükskõiksuseni, kuni tshakrate kaoseni.

- " Jeesusel oli olemas potensiaalne shanss lunastada ka meid,  leida meile kolmas tee,  oleks ta vaid aimanud oleks ta loonud uue seaduse ka meile.. " : unistasid naised, naersid mehed.
  Jeesus ei  süvenenud detailidesse, kui ta neid ei näinud: 
- " Las hakkavad ise mõtlema, vaadaku ringi  ja  las adekvaatsus laskub nende peale. See on haigus.  Võtku oma voodi ja kõndigu. "
  Jeesust ennast võis võrrelda taraaniga, ta oli halastamatult järelandmatu  ja  ei teinud vahet meestel ega naistel. 
- " Õppigu rääkima, sõnastagu ennast ise ja tänaval, mina  Jeesus ei aita olmeproblemaatikuid.  Võtke mikrofon, ruupor  või  toru  ja  rääkige.  Minge välja, tehke midagi uut - rääkige.  Üllatage eelkõige end, lõpetage mõnulev oportunism.  Shokeerige ennast kui teil on halb.  Vaadake ringi  ja  aidake teisi,  kes vaaguvad hinge.  Sülitage süsteemile seestpoolt näkku. "

  Tähendamissõnad tekitasid vaikuse.
 
 

                                                                                         *
 

  Riikliku alakorravalve jälitustegevuse palgalised suhtusid töösse kui oma eraelusse, eksistentsiaalselt sadistliku tungiga, vajadusel ka mahedalt ja jumalikult positsioonilt. Sageli saadeti objektile oma suguvõsa liikmeid, lavastati abikaasa või kolleegidega aktiivset pereelu objekti läheduses.  Silmside oli alati tähtis, samuti nõrgad kohad , mida otsiti kestvalt.  Meetodid (  "Õhin" , "Elimineerimine" , "Väljakutse" jt ) olid  lihtsad ja kutsusid kaasa mängima, mida paljud entusiastlikult ka tegid - krüpteerisid oma kirju ja päevaplaane ja rääkisid sellest.  Sõlmisid variabielusid või võitlesid heakskiidetud ja kõrgemalt poolt heakskiidetud teemadel. Tegelikud mõtted varjati, kui neid oli, ja nõustuti juba ette nende kriminaalsusega.  
  Asutuste esmase kontrolli alla ei kuulunud süsteemsed peremudelid ja normaalse sissetulekuga positiivsed inimesed, sageli värvati neid kas juhuohvriteks või luurajateks.  Ja paljud soovisid elada elegantselt ja põhjendatult, nagu Bond. Enamus inimestest oligi mentaalselt politseist.  
  Vaesed olid kõik kriminaalosakonnas arvel kui terroristid - infosüsteem "Marianne" arhiivserveri riistvara hõivas seetõttu juba poolt ametkonna peahoone keldrit.  Salasiseluure pluss  illegaalsed ja legaalsed ärid võistlesid omavahel eelkõige tavarikkurite hingede eest.  Olid loodud nimekirjad , mis käibisid varjatult analoogselt börsiaktsiatega,  toimusid ka valimised, värbamised  ja  subjektide võltsingud või nende karistamised reetmiste korral.  Reeta sai subjekt aprioorset, juba sünnieelset  ja vaieldamatut, inimese  ja  kontrollorgani vahelist ühiskondlikku lepingut.  
Samas on see täna kõik juba minevikumuusika. 
  Alates 1999 aastast tuli ülemaailmselt käibele riiklik terrorismivastane lavastuslik-pedagoogiline massi-hukkamine. See oli uue ajastu algus.  
  Jeesus ei olnud seni veel oma tõelist nägu näidanud, tal hoiti silma peal. 
 
 

                                                                                         *
 

  " Sina  kes  sa  oled  astunud  uksest  sisse,  ütle  oma  nimi.  Korda  minu  järel.  Mina..."
  " Mina. "  
  " Oma  nimi... "
  " Jeesus "  
  " Täisnimi. "

  " Jeesus  Nasdaqist. "
  " ... olen  tulnud  siia. "
  " Olen  tulnud  siia. "
  " Kuna  ma  olen  esitanud  kaebuse  riigi   sisepoliitilise maailmakorra  kohta...  Ja  ma  soovin  elementaarseid  inimõigusi  ning  paremaid  elamistingimusi...  ilma   viha  ja  ahnuseta...  Ja  et  meie  teenitud  raha  ei  läheks  kellegi   elitistlike  kalduvuste  toetuseks... ega  kaoks  ära... enne  kui  toit  poest  on  varutud  ja  elekter  voolab. "
  Jeesus  juhatatakse  ooteruumi  istuma.  Kohe  peavad  tulema  tema  ülekuulajad,  vahendajad  Rooma  katoliku  korrakaitse  ja  kultuurisfääri  teenistuses.  
  " Kas  võib  teid  pildistada,  kindlasti  tehakse  teist  tulevikus  nende  fotode  põhjal  vahakuju. "
  Jeesus  noogutas,  ta  mõtles  et  üsna  varsti  vaha  sulab  tules.  Ka  ei  lase  ta  endast  teha   topist, sest  soovib  tuhastuda.  Politseinik  tõstis  malbelt  massiivse  digitaalaparaadi  nagu  tõeline  pühendunu  ja  alustas  fotografeerimist.  Nii  töötavad  vaid  glamuuriajakirjanikud  märkas  Jeesus.
  " See  vestlus  siin,  mille  me  lindistasime,  see  jääb  arhiivi  ja  kohalikku  kultuurimällu, "   ütles  teine  politseinik.  " Vabandage  meie  erakorralisust  ning  täpsust. "  
  " Kas  loete  tagurlikke  luuletusi ? "   
  " Ei !  Põlgan  hinge,  sõnu. "
  " Siis  miks  olete  te  siin ? "   
  " On  nuga  minu  tagi  taskus. "
  " No-noh,  meil  isamaa  ja  ema  ootab  kodus...  Kuid   kus  on  Sinu  pealtkuulamise  aparaat !? "  
  " Heaküll,  meist  igaüks  võib  olla  sõjaväelane... "
  Politseinikele  meeldis  sõnamäng  ja  nad  jätkasid.
  "   See  mall  ja  need  küünlad,  toolid  mis  asuvad  koridoris  ja  ülekuulamistoas - need  kõik  on  vaid  sümboolse  väärtusega,   mis  ei  illustreeri  seda  rahahulka  mida  meie  töögrupp  aasta  jooksul  saab.  Me  oleme  palju  rikkamad  kui  see  narmastega  kaelus  ja  siidine  põll.   Minu  pojal  on  näiteks  flashdrive  ja  mobiiltelefon.  Ka  tema   on  politseinik. " 
  " Teate  palju  lisavägesid   nigga  Afganistaani  saatis ?  Eesti  on  aukohal ! "  
  " Need  on  meie  poisid, "   ütles  Jeesus  vahele.
  " Nemad,  nad  On  kõigest  poisid. "
  " See  on  kõigest  arvutimäng, "   lisas  Jeesus.  Tema  pilk  oli  väga  sügav.
  " Parem  kui  oleks, "  vangutas  politseinik  pead.  " Kõik  meie  plaanid  ning  soovid  on  realiseerunud,  jäänud  on  vaid  lõplik  totaalne  häving  ja  meid  huvitab  see.  Kuid  ütle  mulle  üht,  kui  sa  oleksid  üksi,  ilma  valejüngrite  ja  heatahtlike  võõrtsivilisatsioonide  toetuseta,  kas  sa  ka  siis  hakkaksid  riigi  vastu  ning  tõstaksid  mässu ? "
  Jeesus  vastas  eitavalt.  See  meeldis  politseinikele  silmnähtavalt.  Nad  muutusid  korraga  heatahtlikeks.  Mõnes  mõttes  nad  said  aru  miks  Jeesus  oma  kaaslasi  ei  reeda  ega  loetle  üles nende  nimesid.  Nad  olid  ka  juba  piisavalt  vajalikku  informatsiooni  saanud  tema  kui  inimese  kohta,  seda  millest  ta  mõtleb  ja  unistab.  Samuti  nägid  nad  näitliku  surveavaldmaise  käigus,  mis  Jeesust  mõjutab,  mis  on  need  teemad  mis  võiksid  tema  enesekindlust  kõigutada.  Meil  tuleb  käsile  võtta  Jeesuse  kaaslased,  liider  ilma  kaaslasteta  on  kasutu  liider,  mõtlesid  politseinikud.
  " Murdsime  idaploki  maad,  murrame  ka  Jeesuse.  Kõikidest  muudatustest  majandus-  ja  ühiskonnaelus  on  olnud  ainult  kasu.  Kultuur  on  rikastunud.  Varem  ei  olnud  midagi - Null.  Praegu  on  firmad  ja  eraettevõtlus.  Meil  on  kujunenud  suhteliselt  kindel  keskklass,  miljonärid  ja  meil  on  hüperfusioon.  On  olnud  teatav  majanduslangus  ja  võib-olla  ka  tagasiminek.  Me  ei  räägiks  sellest  kui  kõik  ei  räägiks,  sest  meid  isiklikult  see  ei  puuduta.  Me  oleme  immuunsed.  Me  oleme  alati  valmis.  Oodake  globaalvalitsust,  siis  alustame  uut  korra  etappi. "
  Politseinik  rääkis  meelega  võimalikult  lihtsalt  ja  aeglaselt,  et  Jeesus  aru  saaks.  
  Jeesus  hakkas  lahkuma  öeldes  viimased  sõnad:
  " Teie  igapäevaseid  jälgimisi  teie  tehke  valges. "
  " Hei,  Jeesus ! "   hüüdsid  kordnikud  veel  koridoris  ja  andsid  talle  paberitüki.  " Tee  nii,  et  sa  helistad  meile  sellel  numbril  kui  sa  midagi  olulist  tähele  paned.  Midagi  globaalse  kliima  või  meditsiini  kohta.  Ja  siis  võta  valvelauast  endaga  kaasa  see  väike  portfellkonteiner  kus  on  metall-leht,  mis  hõõgub  pimedas  kergelt. "
 
 

                                                                                         *
 

  Jeesus  kui  kontaktisik  ja  ameeriklane  istusid  baaris.  Jeesus  kirjeldas  mõte-mõttelt  seda  mida  tulnukas  talle  edastas:
  " Me  oleme  Meduuslased  ja  meie  naabrid  vaimus,  planeet  Maal  on  muulased.  Me  oleme  kõigi  inimolendite  originaalsed  eellased  kellel  puudub  jumal  ja  kes  austavad  vaakumsuhteid.  Me  tunnistame  kokkuleppeliselt  multikultuurilist,  -planetaarset  tühjuse  võimu  ja  seadust,  mis  sisaldab  teatud  piiratud  moraali.  Kogu  meie  sümbolistlik  rituaal  ongi  antagooniline  farss  kultuurist  kui  eksistentsiaalsest   religioossest  dominatiivist.  Meie  pühapaik  on  maja,  hariduskool  ja  kõrgemad  riigisasutused.  Pärast  Maale  siirdumist,  tundsime  ennast  kohe  paremini.  Meile  meeldib   inimeste  emotsionaalsus,  meid  huvitab   alati  kui  kuskil  tuntakse  ennast  vabalt  või  naerdakse.  Siis  tavaliselt   sõidame  dimensioonideüleselt  sündmuspaika  kohale,  selleks  et  vaid  puhast  emotsiooni  kogeda.  Paljud  on  seetõttu  sõltuvus-emanatsioonidesse  sattunud  kuna  unustavad  oma  tegeliku  missiooni,  milleks  on  aktiivne  sekkumine  ja  ülemvõim.  Vaatavad  kuude  viisi  pealt  seda  kuidas  inimesed   Maa  peal  ennast  vabalt  väljendavad.  Meie  tsivilisatsioon  Meduusias  ju  kaotas  need  võimed  489  miljonit  aastat  tagasi  tänu  vaktsineerimisele  kuna  kuulutas  emotsioonid   kahjulikeks. "
  
  Ameeriklane  meenutas  ikkagi  tüüpilist  Safari  turisti.  Jeesus  kujutas  ette,  et  kui  see  mees  tulnukaid  kohtaks,  istuks  ta  enesekaitseks neile  peale - nii  suur  oli  ta.  Võib-olla  ka  tulistaks.  Tegelikult  nägi  Jeesus  väga  õieti,  sest  ameeriklane  oli  pool  oma  elust  töötanud  riikidevahelistes  salaprojektides  ning  kaevanud  maaaluseid  tunneleid.  Ühel  sellisel  töisel  vaatlusel  sattus  ta  vastamisi  olenditega  kellega  tekkis  konflikt  mis  lõppes  tulevahetusega.   

  Tulnukate  plaan  inimkonnale  seisnes  Maa  rahvastiku  vähendamises.  Alles  võisid  jääda  vaid  erilise  tajunihkega  geneetiliselt  muundatud  subjektid,  kes  suudaksid  jätkata  tehnoloogilist  pargifunktsiooni.  Teadlased  Maal  olid  ammu  sõnastanud  tehnoloogia  iseärasused  inimese  ajule - see  pani  nad  tundma  elu  programmeeritust   ja   kohustust   ning  need  kaks  omadust  olid  emotsioonitutele  tulnukatele  väga  meeltmööda,  lisaks  sellele  et  neid  tõmbas  veel  vabade  inimeste  naturaalne  lihtsus. 
  Ameeriklane  rääkis:
  " Mul  on  palju  põgenemisvõimalusi  mida  ma  ei  kasuta.  Ma  võiksin  näiteks  viia  ellu  oma  paremad  ideed  kuid  mulle  pakuti  allmaailma  juriidiline  roll.  Mulle  meeldiks  hõivata  mõne  õppeasutuse  ruum,  keevitada  metalluks  kinni  ja  lüüa  tagasi   pealetungivate  bioharitlaste  rünnak.  Mind  huvitaks  mõne  strateegiliselt  tähtsa  objektiga  samastumine  ja  inimeste  intellekti  peatamine.  Näiteks  monoliit.  Ma  söön  kõiki  inimesi - ma  elan !  Paljudele  jääb  see  kujutluspilt  võõraks  aga  originaalne  olemine  on  praktiline  anne  jääda  ellu.  Mul  puudub  võime  suhestuda  selle  turvatundega, mida  inimesed  oma  elus  saavutavad.  Olen  sentimentaalne  oma  sadistlikust  küljest,  mis  on  samuti  üks  armastuse  erivorme.  Puudub  vaid  olend  kes  vabastaks  mind  minu  võimukast  varjust. "
  Jeesus  Nasdaqist  jäi  mõttesse.
  " Sümbolistlikult  puudub  sissetulek.  Peab  kasutama  ikkagi  levinud  standardit  tundlikust  inimesest,  mehest  kes  kannatab  üksinduse  käes  ja  tal  on  igav.  Ma  ei  oska  olla  meeldiv,  kuid  võib-olla  tulnukad  näevad  ja  kõnetavad  Jumalat. "

  Siis  kukkusid  restoran-baari  seinad  ja  lagi  sisse.  Õnneks  ei  saanud  keegi  viga,  sest  talapostid  takistasid  liha  lömastamist.
 
 

                                                                                         *
 

  Tulnukad  võtsid  temaga  uuesti  kontakti.  Neil  olid  seekord  ilusad  silmad  ja  kena  näojoon -   õrn  geomeetria.  Ta  tundis  ennast  palju  paremini  ja  tegi  nendega  isegi  nalja.
  " Mulle  saadetakse  palju  kirju, "   rääkis  Jeesus.  " Te  näete  mu  tegelikke  mõtteid,  mida  ma  pooltele  neist  vastaksin.  Ma  ei  mõista  paljude  huumorit,  olen  ise  lõputult  vihane. "   
  " Kõik  on  ajaline,  sinu  keha  on  kest,  anum  ja  see  lükatakse  ümber. "
  " Ma  vaatan  meeste  rituaale  ja  ringmänge,  mis  sisaldab  sümboolset  tapmist. "
  " Arvatavasti  korporatiivse  iseloomuga. "  
  " Tänapäeval  tähendab  sisseõnnistamine  ja  raha  sihiteadlik  määramine  kellegi  lõpetamist. "
  " Palgatud  nägijad  otsivad  koode  ilukirjandusest.  Eksisteerib  mustalt  rahastatud  kultuuriprogromm,  mis  informeerib  valeinimesi. "
  " Riikide  valitsused  näevad  distantsilt  välja  humanoidsed. " 
  " Toimub  geneetilise  informatsiooni  vahetus -   tulnukatest  saavad  inimesed  ja  inimestest  putukad. "
  " Vabad,  võõrad  ja  nähtamatud. "   
  " Toksilised. "
  " Keelatakse  ära  ebapopulaarsed  häälestused. "   
  " Soodustatakse  suletud  seisundeid  ja  hoiakuid. "
  " Võetakse  ära  immuunsus. "
  " Väidetakse,  et  teie  keha  koostis  kuulub  kellelegi  teisele. "
  " Tulnukad  lõhuvad  inimesi  nagu  lõhutakse  õhupall. "
  " Ainult  negatiivsed,  need  tulnukad  on  poolenisti  maa  all. "    
  " Sekti  päevad  on  loetud,  olgu  sekt  endale  armuline. "
  " See   kontakt  on  lõppenud. "  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               *09.-12.2009
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

           2009
            "LAST-STUDIO"