Dogmaatika.  Olmeneurootika.
 
 
 
 
 
 
 
" Sellel  nädalal  kolmanda  kuu  nelipühal,
Mobiiltelefoni  teel  rääkides  klubi  baariomanikuga, 
sattusime  läbirääkimisi  pidades, 
SMS-laenustrateegi  viiendasse  tähelepanusse.

Kontrollisime  ka  oma  pangaandmeid,
Ja  ei  saanud  ühendust  kontoriga,
Reaalsuspilt  oli  niivõrd  teisenenud. "

2.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Marju  Lauristin:
" Meedias  ja  masskultuuris  lokkab  korruptiivne  mõtlemine  ja  maitse,
koha  on  sisse  võtnud  puberteetlik  mentaalsus,
toimub  noorte  ärakasutamine  läbi  nende  juhtimise,
kusjuures  adresseeritakse  oma  elurõõmsad  pretensioonid  kriitiliste  inimeste  vastu. "

" Selleasemel, et  forsseerida  oma  eluenergia  seksuaalpartnerite  regulaarsele  ja  stabiilsele
leidmisele,  adresseeritakse  see  ühiskonna   noorema  generatsiooni  vahelise  lõhe  tekitamisse. "

2.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ühiskonna  kaks  suunda  ja  liikumist,
Kollektiivsus  ja  individuaalsus,
Esimene  võimaldab  ellu  jääda  läbi  ohtrate  suhete  omamise,
Teine  annab  elutähtsa  võimaluse  mitte  hulluks  minna,
Süveneda   mina - universum - üksindus - ühiskond, 
Ja  neist  tekkivatest  sotsiaalsetest  kõrvalnähtustest, 
Nagu  sotsiaalne  ebaõiglus, eraldatus  ja  distantseeritus,
Problemaatikasse.

Kui  oled  noor  tasub  proovida  esimest  varianti,
Kui  oled  vanem  või  lihtsalt  olemuselt  eksistentsi, 
Tähelepanelikumalt  suhtuv  inimene,
Siis  vali  teine.

2.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahulik  ja  stoiline  vaade  märatsevatele  tungidele  hajutab  vaenlaste  tähelepanu,
Kehaline  tunnetus  taolise  meetodi  praktiseerimise  läbi  küll  zombistub, 
Kuid  vähemalt  kaotate  võimaluse  kohtuda, 
Ebameeldivate  võõrastega  silmast  silma.

Rahvusvaheline  halbade  inimeste  väljaandmisprogramm,
Halvad  inimesed  on  need  kes  ei  näita  sinu  suhtes  üles  heatahtlikkust,
Isegi  loll  kooliealine  saab  sellest  aru, 
Ja  ei  ole  sinuga  nõus.

Osta  inimene,  osta  suhe,  osta  armastus,
Anna  ära  inimene,  suhe,  armastus,
Kollektor  osakestekiirendi  algatab  dogmade  murendamise, 
Ja  massilised  vabaabielud.

Põhiliselt  muutub   arusaam  armastusest,
Selle  tulemusena  ei  paku  armastus, 
Enam  kellegile  ülemäärast  pinget.

2.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Eesti  oma  maitse,
Flirtis,  tegi  koostööd,  kaitstes  juhmakaid,
Sajandi  heaoluriik,  Auswitchi  juudiriik,
Nutumüür  -  naerugaasi  hind  tõuseb !

Üleriiklik   komödiant  vabandab  ennast  alati  välja,
Huumor  on  idioodi  päästerõngas  ja  mask,
Uudistediktor  ja  koonduslaagri  vang,
Meelelahutaja,  naerva  särgiga  iroonik.

Naljatraditsioonid,  mille  vastu  ei  saa  naerda,
Võib  naerda  vaid  poolt, 
Naerma  peab  nende  teemade  üle,  mis  näivad  naljakad,
Ajalehetoimetust  rünnati  naerugaasiga.

Kultuuris  on  toimunud  murrang,
Midagi  peab  tulema  uut,
Kust  leida  värsket  verd,
Endised  autorid  on  läbi  ja  surnud.

3.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Budism  on  religioosne  praktika  inimestele,  kes  soovivad  vabaneda  põllutööst  ja 
olla  ülemaailmselt  seksikad,
Munkade  mantrad  ja  joigumised  talitsevad  ja  distsiplineerivad  sisemist  looma, 
varjatud  loomalikkus  koondatakse  külgetõmbejõuks.
Guru  või  vanema  õpetlase  kogenud  silm  aitab  siinkohal  õpilasel  mitte  reeta  omakasupüüdlikke  taotlusi.

T.R.&K.N.
5.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

ärev  ohumuusika  Tiibeti  dokumentaalsarja  vormistuses  on  märk  sellest,
et  autorid  ei  hooma teemat,  budism  on  nende  jaoks  X-faililik  müstika.

T.R.&K.N.
5.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma   tutvusin  sinuga...,
Kapitalistlikus  majandusvööndis,
Ei  ole  vahet  ega  piire  riikide,  rahvuste  ja  nahavärvi  vahel.

Kõik  eluvaated  on  tervitatud,
Ühiskondlike  ideede  ja  ideoloogiate  paljusus,
Toob  tootmisele  ja  kaupade  vahetusele ( ostu-müügile )  ainult  kasu.

Põhiline  on  ideede  kui  kaupade  tootmiseks  vajalike  toorainete  olemasolu,
Mõelge  välja  ja  leiutage  uusi  ideoloogiaid  ja  doktriine. 

6.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvate,  et  kui  Sysiphos  hukkub  autoõnnetuses,
Siis  lõppes  ka  absurdiinimese  teekond  ?

Venemaal  praegu  viiakse  ellu  eesti  põhiseadusest  lähtuvat  seadust,
Med-vedev  oli  Ansipi  koolivend,  nö.  nõrgem  lüli,
Eesti  valitsused  omavad  sidet  Kamtshatka  valitsejaga. 

Kaasaegne  meedia  on  see  valdkond, 
Mis  konstrueerib  kap.süsteemile  vajalikke  inimesi,
Suurimas  kap.riigisüsteemi  vastases  kriitikas,
Tuleb  tähelepanu  pöörata  alter-majandussüsteemidele.

Võite  loota,  olla  selles  kindlad, 
Et  eesti  ettevõtjatest  ärikad  teevad  seda.

6.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei  näe  eesti  kultuuri,
Kuid  on  näha  keskpäraste  autorite  enesekindlust,
Need  on  autorid,  kes  tarvitavad, 
Oma  publikunumbritest  lähtuvatest  andmetest  tulenevat  populaarsust.

Viiakse  ellu  avameelset  tasalülitust,
Nende  jaoks  ei  ole  küsimusi,
On  ainult  vastused - üks  valitud  elureegel  kõigile.

6.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultuuriliselt  korrektne,
Arusaadav  igale   inimesele,  igale  südamele,
Isegi  neile  kelle  aju  ei  tööta,
Lihtsuse  terror.

Lihtsameelsete  igavene  terror,
Lihtsameelse  armastuse  terror.

Lihtne  on  olla  lihtsameelne,  heasoovlik,  südamlik,  positiivne,
Ja  vastanduda  kõigele  negatiivsele,  raskemeelsusele,  pahasoovlikusele,  südametusele.

See,  et  ajalugu  teab  piisaval  hulgal  suuri  autoreid,
Ei  tähenda,  et  meie  ei  võiks  midagi  öelda  või  arvata,
Pole  vaja  karta,  räägime  kohalikus  keeles  ja  kaasajast.

8.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Mees  jättis  naise  maha,
Kuid  alati  saab  türapea  teha  ühe  nukra  popplaulu.

Su  armastus  on  nii  suur,
Et  see  lõhub   kõigi  piire,
Sõnad  ja  poeesia  mis  ei  erine  palju,
Keskealise  vaatepildist  küllastunud  toidulauale.

8.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutenööri  meeliliigutav  laul  oma  lemmik  lõbutüdrukule,
Poplauljast  vaatleja  ja  filosoof,  keeletundja,  semiootik,
Ja  muidu  terane  keeleorg.

Laulud  ihast,  mille  poole  ollakse  teel,
Familiaarne  kõrvaltvaataja  hoolas  meel,
Ja  limuka  hääl.

Romantilised   fuck-lood,
Tänapäevase  naise  ennastunustav  autosõit  fuck-mehe  koju,
Väga  veenvad  ja  usutavad  laulusõnad,
Kindlasti  fuck-mehe  silmad  võitsid  naise  südame.

Paljud  põgenesid  sõnade  eest  eksiili,
Põhiliselt  kohvikutesse  läände,  Pariisi  ja  Tiibeti,
Paljud  läksid  vabatahtlikult  tshai-fondide  toel.
 

8.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

televisioonisaated,  poliitika-  ja  kultuurisaated  igaks  elujuhtumiks.

8.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

beautiful  world  of  sexual  people,
flashes  of  human  life & society,
poiste  eesnaha  op.

9.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

institutsionaalne  nali,
võimu  ja  jõu  nali,
kinnimakstud  nali,
nali  vähemuste  peal,
vähemusi  korrigeeriv  nali,
formaalne  nali,
nali  igaks  elujuhtumiks,
kriisikollete  nali,
hea  elu  nali  halva  elu  üle,
nali  vaenlase  pihta,
ideid  genereeriv  nali,
abitu  nali,
jõuetu  ja  ennastkordav  nali,
humoriaalselt  korrektne  nali,
memoriaal-nali,
nali  nalja  pärast,
eluvõitluses  kannatanud  nali,
elukoormat  omaksvõttev  nali,
paratamatu  nali,
haige  ja  depressiivne  nali,
hüsteeriline,  skisofreeniline  nali,
ennastunustav  nali,
kuulsustihkav  nali,
keelatud  adressaadiga  nali,
keelatud  naljasoonega  huumor,
aheldatud  nali,
kepitav  nali,
eestikeelne  nali,
keelemõrv,
keelotamine,
ajalooline  nali,
militaarnali,  sõja  naljad,
ühistranspordi  nali,
morgi  nali,
nali  surnu  suu  läbi,
ülestõusmisnali,
religioonipõhine  nali,
usuõpetuslik  nali,
loengusaali  nali,
koosoleku  seerianali,
leppimise  nali,
võ-be-lev  nali,  sültjas  massiivnali,
lihavaba  nali,  lihalikkusest  loobuv  nali,
budistlik  nali,
hiinlaste  kuritegelik  nali,
kommunistliku  ikke  nali,
kapitalistliku  olelusvõitluse  nali,
vereülekande,  vere  äraandmise  nali,
neli  nalja  ja  naerev  koer,
kolm  musketäri  nalja - 20  a.  hiljem  toimuv  nali,
hilinenud,
skeptiline  nali,
raevukas  nali,
pea  ees  surma  kiskuv  ( viskuv )  nali,
vabadusejanune  nali,
janu  kustutav  nali,
naljast  eralduv,  vabaks  saav  nali.

10.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Rämedad  inimesed.

T.R.
12.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

naissolist:
" Alles  eile  veel  tegin  sulle  süüa,
Homme  arvatavasti  ka,
Sa  sõid  ja   ei  kiitnud  mind,
Nüüd  mu  tunded  purunenud.

Kas  tead  mu  tunded  on  katki,
Süda  tahab  midagi  muud,
Mõni  uus  mees  kes  mind  armastaks,
Ja  sööks  tänulikult  minu  tehtud  sööki. "

13.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

kodumaa  väljakannatamatu  natsionalism,
eksiilis  ja  õnnelik,
vaimu - ajude  väljareis  ( turismireis ),
päeval  mil  lahkud  eesti  kultuuriruumist  saad  vabaks.

14.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksistentsi  ignoreerijad,
Lakkamatu  lõbususe  ja  hea  tuju  propageerijad,
Kriitikameele  vaigistajad,
Teravdatud  tähelepanu  vihkajad.

Sellisel  juhul  peaksid  olema  õnnelik,
Et  saad  teha  sellist  kultuuri  mida  tahad,
Ja  ei  pea  välja  tegema  nõudlikemate  häältest.

Ruulijate  väljavalitute  kultuur,
Nähtav  avalik  kinnimakstud  rahulolu,
Ükski  kultuuriedevus  ei  taandu  vabatahtlikult,
Seletamatu  üleolek  on  paljudel  veres.

Tugev  eesti  on  rahu  garant,
Ja  kaitseb  rahvast,
Eriti  selle  vaimselt  mahajäänuid,
Neid  hirmutab  globaalne  humanism  kõige  enam.

14.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaitske  vaimselt  mahajäänuid  kommunismi  tolmu  eest,
Inimesed  soovivad  sind  süüdistada,
Kuid  inimesed  soovivad   olla  ka  sinu  eest  süüdi   ja  vabandada,
Inimesed  soovivad  end  sinu  eest  välja  vabandada,  inimesed  soovivad  olla  sina, 
Sest  sind  on  valitud  üldrahvalikuks  tähelepanu  keskseks  tegelaseks,
Nad  pakuvad  end  sellesse  rolli  asendavaks  osatäitjaks  vabatahtlikult.

Nad  soovivad  sulle  endapoolt  pealesurutud  rolli  ise  ellu  viia,
Oma  isetute   vigade  ja  puudustega,
Sest  sina  oled  enda  rolliks  liiga  kättesaamatu  ja  täiuslik.

Inimesed  soovivad  olla  dublandid,
Inimesed  soovivad  olla  geenid,  kloonid,  veenid  ja  meemid,
Ning  võtta  sinu  söögilaual  olevad  pelmeenid.

14.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulle  ei  ütle  ega  õpeta  midagi,
Eesti  muusikatööstus,
Ükski  bänd  ega  kunstnik,
Ükski  näitus  ega  raamat.

14.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Aga  veel   olid  olemas  kaks  luuletajat,
25  aastat  hoidsime  neid  autoreid  enda  teada, 
Lasime  laagerdada,  hea  vein  küpseb  kaua...

K.N.&T.R.
14.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Katoliiklik  drum  and  bass,
Dj  Paavst.

15.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

ma  üldse  ei  häbene,  et  ta  on  Artur  Talvik.
 

16.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Isehakanud  popstaarid.

17.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eesti  on  nii  väike,  et  kõik  väikekodanlased  tunnevad  üksteist.
- Jah,  tuntakse  neid  keda  tasub  tunda.

K.N.&T.R.
17.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

The  time  for  art  is  over,
But  there  is  time  for  violence.

19.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

" Tegevusalad,
Traditsioonid,
Kaugemad  kollegid,
Isiklikud  kontaktid,
Loomulikult  ka  tutvustada  eestit.

Pildipangad,
Informatsiooni  on  oluliselt  rohkem,
Seda  analüüsida  on  vaja,
Optimaalsed  uuringute  plaanid,
Praktika  tuleb  tagapool,
Seda  enam  on  vaja  üldistada. "

24.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

people  who  don't  get  it.

24.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

aeg  nõuda  enamat,
olla  kunstnik  ja  mitte  vähem,
uus  limiit - nõue - kunst,
ideoloogia - kunst - kunstitotalitarism,
parempoolne  ja  vasakpoolne  kunst.

27.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma  põlastan  kopeerijaid,
Teiste  loomingu  halvustavaid  taasesitajaid,
Sest  see  on  tõestus  ideevaeguse  kohta.

Esitades  seda  uuenduslikkuse  pähe,
Kontseptualismi  või  dekonstruktsiooni  pähe,
Hüäänliku  ringisagimise  preemia,
Kollektiivse  hingejäramise,
Õiglase  konkurentsivõitluse  tapmise  preemia,
Ja  ei  midagi  rohkemat,  ei  midagi  muud,
Täiesti  piisav  familiaarsetele  kultuurikriitikutele,  sotsiaalzüriidele.

Et  hüäänid  oleksid  terved  ja  pidalitõbised  söönud,
Maailm  on  väga  põnev,  siin  maailmas  on  kõik  võimalik,
Kõik  on  soodustatud,  eelisõigustatud,
Lihtsameelsus  pole  pahe,  see  on  heaolu  ja  raha  märk,
Kängunud  südame  ja  hingeeluga  primaat  kandideerib  pjedestaalile,
Üle  südamete,  südamekujuliste  pealuude  toel,
Ja  saavadki  tunnustust,  saavadki  preemia,
Ka  koljusid  premeeritakse, 
Selleks  et  nad  oleksid  ja  jääksid  iseendaks, 
Et  oleks  kellele  toetuda.

27.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

midagi  kõigile  shokeerivat,
midagi  tähtsat,  tähistamist  väärt,
tahtsin  teile  kõigile  vaid  öelda,
et  üks  naiskuju  ütles,  et  "armastan  sind".

Üht  väljapaistvamat  ja  eredamat  suhet,
Vägivalda  õigustab  kõik,
Vajadusel  sobib  mütoloogia,  kuid  ka  kultuur,
Ühe  toetava  analoogi  leiab  ikka  kultuuriajaloost.

Need  on  leierdatavad  inimkastid,
Ütle  vaid  suunurgast:  Hamlet, Lenin,  Kalevipoeg,
Hea !,
Kalevipoeg  oli  vene  nooruki  hüüdnimi  Kaliningradi  oblastis. 

27.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuu  Iraagi  missioonile  lähetatavate  eesti  sõduritega:

-  " Lähete  sõidate  Iraaki  missioonile,  mis  teid  sellise  valiku  ette  viis ? "
-  " Ei,  mind  huvitab  väljakutse. "
-  " Mis  on  teie  peamine  motiiv  näiteks  orjameelse  sõdurina, alluvana 
      oma  ülemuste  käskude  ees. "
-  " Põhiliselt  täita  käske. "
-  " Aga  surm ? "
-  " Ma  arvan,  et  see  on  sõjaväelase  elukutse  osa,  seda  tuleb  endale  teadvustada
      ja  psühholoogiga  rääkida.  Mängus  on  sõduri  õnn  ja  loodab,  et  Jumal  hoiab  meid. "
-  " Teie  saite  juba  kord  haavata,  miks  te  lähete  sinna  uuesti ? "
-  " Kuna  ma  olen  täielikult  paranenud,  siis  miks  ka  mitte.  Olen  uhke  enda  ja  oma
      kodumaa  üle. "
-  " Mis  teile  Iraagi  puhul  esmakordselt  silma  jäi ? "
-  " Põhiliselt  Iraagi  laste  ja  naiste  olukord.  Kui  saaks  siis  võtaks  mitu  Iraagi  naist  ja
      last  enda  perre,  et  neid  ülal  pidada.  Kuid suur  probleem  ja  puudus  on  ka  vaesus. 
      Selles  suhtes  on  elu  eestis  lihtsalt  super  ja  võrreldamatu,  meil  ei  ole  põhjust  viriseda, 
      ma  ütlen. "
-  " Soovin   teile  suvalist  teenistust ! "
-  " Ja ! "

Vestlus  missioonil  käinutega  tegeleva  psühholoogiga:

-  " Mis  teie tähelepanekud  on ?  Kuidas  on  lood  posttraumaatilise  stressiga ? "
-  " Anname  psühholoogilist  abi  haavatutele, või  mõne  oma  jäseme  kaotanud  sõdurile. 
      Arst  vestleb  kannatanuga,  tegeleme  ka  moraalsete  dilemmadega  juhul  kui  sõdur
      on  tapnud  kellegi.  Püüame  teda  veenda,  et  tema  süütunded  on  normaalne  emotsioon. "

27.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Eesti  Kunsti  Allhoovused.

Igasugune  kõrgem,  ideaalne  nähtus  -  tema  omadused  võetakse  endale,
Vaatleja  omistab  enesele  oma  vaadeldava  objekti  omadused.
Külgetõmbejõuks  on  tegelik  kaugus  ja  erinevus  valitud  Alter  Egost.
Reflektoorne  instinkt  võtta  kõik  parim  endale, 
Põhimõtteliselt  lämmatada  see  ideaalne  inimene.

T.R.
28.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

ütled  joodik,  solvad  paljusid.

T.R.
28.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervist, orjad !
Noored - võimu  ees  lömitajatest  arad, 

Haritus - mõtle,  propagandamasina  töö,
Mõtle, me  kõik  oleme  läbinud  selle.

Anna  endale  vabadus,  anna  endale  julgus,
Oma  lapsele  õpeta  seda, et  kool  on  ajutine.

28.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kõik  on  kuidagi  mõtlikud,
Peaaegu  sentimentaalsuse  äärel  aususe  hinnaga,
Ja  räägivad  midagi, 
Midagi  mida  on  raske  mõista  ja  millega  ei  ole  võimalik  suhestuda.

Nad  on  teinud  kõik,  endast  kõik,
Ja  selle  vähesega  elavad  nad  ilusti  pensionieani,  isegi  paremini,
Ja  nad  vastanduvad  juba  olemuslikult  alati  kommunismile,
Sotsialismile  ja  nõukogude  liidule  ja  venemaale,
Sest  need  on  märksõnad  mis  iseloomustavad  nende  jaoks  nende  eksistentsi,
Pigem  eksistentsi  maa  peal,  inimese  nahas, 
Mitte  ühiskonnakorda  või  minevikku  jäänud  ajalooperioodi, 
Sest  nad  on  sellest  kõigest  niivõrd  puudutatud, 
Et  muid  metafoore  ja  antimütoloogiaid  olemasolevaga ( kommmunismiga )  ei  asenda, 
Ja  ega  millestki  muust  polegi  midagi  rääkida,
Mõtteid  jagub  vaid  minevikule.

T.R.&K.N.
28.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

kurjategijad  on  limukatega  võrreldes  pühakud.

T.R.
29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Sõjaolukorras  suu  otsast  pillatud  sentimentid, nentimised:
Nagu  kannatamine, manipuleerimine, ärakasutamine - kõik ühtviisi võõrad  kogemused, 
Tunnetel  mängimine, õigusega  ühiskonnareeglite  pealesurumine, 
Kalluriga  vanasõnade  kaelalükkajad.

Enam  Luik  ei  vibuta  näppu,
Vaid  räägib  usaldusest  panganduses, äris,
Mis  on,  kas  rikkuritele  jäi  supikont  näkku,
Kuida  külvad,  nõnda  lõikad ?

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

kuidas  ketrad  vokki,  nõnda  türa  sinuga,
kes  väikest  ei  mõnita,  see  ei  saa  kolakat,
vanasõnad  kaotasid  oma  konverteeritavuse,
vanasõnad  tuginesid  virtuaalsele  vääringule.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma  püstitan  teooria:
Alates  keskeast  ei  alga  mitte  keskeakriis, 
Vaid  satanism  oma  kõige  loomulikumal  kujul.  (K.N.)

Kusjuures  elutähtsamad  hetked  nagu  sünnipäevad  ja  surm  korraldavad  keskealised  inimesed.  (T.R.)

K.N.&T.R.
29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

- kapsas  sümboliseerib  revolutsiooni. (K.N.)
- viimane  tarvilik  tingimus  revolutsiooniks. (T.R.)

K.N.&T.R.
29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Looming  ( kunst-kultuur-kirjandus )  on  parem  kui  poliitika,
Sest  säästab  inimest  rohkem,
On  armastusele  lähemal,
Kunst  on  ratsionaalsuse  vastane ( oponent ),
Ja  nii  ta  peaks  jääma.

Kohutavalt  hinnanguline,
Oma  elu  eest  võitlev,
Sinu  pere  ja  minu  pere,
Need  ei  ole  üks  ( kahe  käe  ristatud  sõrmed ).

Pidurda  oma  verbaalsust  ( kunsti / loomingut ),
 Ja  serveeri  oma  libiidot,
( jaga  oma  libiidot  nagu  Jeesus  leiba ).

Põhiline  probleem  lahutuste  juures  on  see,
Et  siis  ilmneb  kui  palju  osalised,
Järsku  avanenud  maailma  ja  teisi  inimesi  usaldavad.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidaarsustundega  riigi sotsiaalelu  stabilisaatorid  ei  koonerda,
Solidaarsustunne  on  masse  ohjeldav  ( kontrolliv )  stabiilsus  ja  tasakaal.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjanik  või  varas,
Tohletanud  mõttetegevusega  limuun  ( sõnast  limukas ),
Filmirezissöör  või  endine  joodik,
Praegune ( tänapäevasemalt )  karsklane.

Eneseleidmiselugu   pärast   endast  koledamate  ülesleidmise,
( eneseleidmine  läbi  koledatele  vastandumise ),
vajadus  olla  kõigi  poolt  põlatud,
vajadus  elada  surma  äärel  ja  ikkagi  ellu  jääda.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

zanrilised  konventsioonid.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

kaaperdatakse  kõiki - maid,  naisi  ja  lennukeid,
võõraid,  võõrkultuure,  ajalugu,  isikukultust,
inimesi  ja  asju  mis  lihtsalt  meeldivad, 
nagu  harakad.

lapsepõlveelamusi  ja  -kogemusi,
eluviise,  elukvaliteeti  ja  hingepuhtust,
kõike,  kõike,  kõike,
vargust   kaitsevad  institutsioonide  kõrged  trepid,
võimukoridoride  ja  ametnike  rohkus,
peamiselt  initsiatiivi  puudumine, 
anda  mentaalsetele  varastele  vastu näppe.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

eesti  taasiseseisvumine,  riiklik  sõltumatus  ja  vabadus,
ei  ole  teadliku  eneseohverdusliku 
ning  omakasupüüdmatu   töö  ja  missiooni  vili,  tagajärg,
vaid  juhuste  kokkulangemise  tulemus.

Hoidke  siis  seda  oma  vabadust  nagu  silmatera,
Ja  ärge  laske  isiklikul  vaenul  või  hirmul  endas  võimust  võtta,
Vaid  käituge  alati  kultuurselt ( lähtudes  kultuurist ),
Nagu  eeskujulik  radikaal.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Selles  artiklis  väljendatakse  oma  rahulolu, 
Läbi  vastase  sissepiiratuse  täheldamise.

29.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

humor  epataaz.

31.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

keskaegsed  traditsioonid,
pooleajuliste  traditsioonid,
nõdrameelsuse  muuseum,
idiootsuse  akadeemia,
labasuste  mood,
naiivsete  kunst.

3.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägivald  ei  põle.
( vägivallad ei põle ) 

3.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Tõsiselt  hea  meel,
Nende  üle  kes  saavad  oma  tööd  teha,
Loominguliselt,  vabalt  ja  ustavalt 
( kahtlusteta ).

Ükskõik  kellele,
Neil  pole  vastaseid,  neil  pole  takistusi,
Jätavad  mulje,  et  neil  polegi  vastaseid,
Jätavad  mulje,  et  nad  ei  tegele  eluga,
Et  nad  ei  eksisteerigi,  et  nad  polegi  inimesed.

Te  peaksite  olema  õnnelikud,
Ja  palvetama  kõigi  teiste  üle,
Nende  üle  kes  ei  saa  oma  tööd  teha  loominguliselt  ja  vabalt,
Ja  kellel  on  vastased.

Nende  üle  kes  on  leidnud   oma  elu  ülesande,
Nende  üle  kes  eksisteerivad,
Nende  üle  kes  leidnud  oma  vastased,
Nende  üle,  kes  loobuvad,
Mittemidagiütlevast  neutraalsusest,  ignorantsusest  ja  sõnatusest.

Nende  üle  kes  ei  produtseeri  eksitavast,
Vaimselt  laastavast  sõnadeohtrusest,
Kaoseinimese  eksalteeritud  nonsensist,
Järeletegijatest,  järelepürgijatest,
Intuitiivsetest  limukatest, 
Karjuva  võimuahne  mõistuse  domineerimiskatsest.

Palvetage  nende  üle,
Palvetage  nende  üle,
Palvetage  oma  aju  üle,
Palvetage  oma  edeva  kuid  tühja  aju  üle.

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultuuripreemia  stereotüüpse  inimkäsitluse  ühiskonnas  kinnistamise  eest.
Kultuuripreemia  vaimse  protestimeelsuse,  ühiskonnakriitika  ja  poliitiliste 
võimuparteide  eitamise  vähendamise  eest.
Kultuuripreemia  kultuuriliselt  keskpäraste  inimeste, emotsionaalsuse 
tunnustamise ja  arendamise  eest.
Kultuuripreemia  eksistentsiaalselt  tömbi  mõistuse  süvendamise  eest.
Kultuuripreemia  konservatiivse  elutunnetuse  pärandi  ülalhoidmise  eest
Kultuuripreemia - välisreis  puhkekülla  turismimekasse,
rahvakultuurist  küllastunud   aju  tuulutamiseks.
Taastusravi  puhkekuuriordis  vaimse  tasalülitamise  üleprodutseerimise  eest.

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

samasugust  nalja   nagu  tehakse,
massikultuuri  kuluaarides,
teevad  eesti  maalikunstnikud.

See  tähendab, et  arvatud  erinevus,
Nende  kahe  kultuuri  äärmuse  vahel,
Ei  olegi  nii  suur,
See  tähendab,  et  neis  eri  äärmustes,
Liiguvad  sarnased  inimtüübid,
Maalitarbeid  võib  osta  igaüks,
Maalima  võib  hakata  igaüks.

Kes  keda  teenib,
Kes  kellele  meeldida  soovib,
Kes  kelle  meelt  lahutab, 
Ja  kes  selle  kõige  pealt  teenib.

Preemia - kohvritäis  raha,
Kogu  ebaõiglust  lunastav  preemia,
Niiviisi  sinult  ostetakse  välja  see  aeg,
Mille  kulutasid  mugavate 
( juba  ammu  mõnusalt  sisseseadnud ) 
hõimude  needmisele.

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ok,  kontseptualism
Kui  te  olete  kõigest  nii  teadlikud,
( teie  ilme  jätab  sellise  mulje )
Ja  võtate  seda  oma   kontseptuaalsust,
Nii  naturaalselt  ja  loomulikult,
Siis  peaksite  ka  teadma,  mis  edasi  saab.

Peab  olema  mingi  plaan,  eesmärk,
Aga  kui  taandada  kõik  kooliealisele  arusaadavalt  lihtsaks,
Huvitab  mind  vaid  võit.

Avaldage  julgelt  oma  püsiv  eluskeem  ja  tõekspidamised,
Ja  siis  anname  me  teile  diagnoosi,
Ning  räägime  teistest  meile  teadaolevatest  võimalustest.

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ära  hoia  endale,  anna  ära,
Anna  ära  oma  lollus,  mõttetus,  idiootsus,
Anna  ära  inimesed,  keda  oled  endasse  võtnud,
Anna  ära  oma  raha  ja  töö,  anna  ära  iseend.

Anna  ära  oma  elu,  see  elu  ei  kuulu  sulle,
Anna  ära,  anna  ära,  see  pole  midagi  väärt,
Anna  ära,  sa  ei  oska  enda   eluga  midagi  teha,
Sa  ei  teagi  milleks  elad  ja  sind  ei  huvita  ka.

Anna  ära  oma  elu,  sa  teed  teistele  vaid  liiga,
Anna  ära,  on  aeg  kannatada. 

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Majandusdiktaator, 
Leiva,  piima  ja  liha  kaitsja,
Kindlustatuma  rahva  poolt  monopoliseerimise  ( äravõtmise ) eest.

Vaeste  totalitaristlik  juht,
Võrdsuse  karmikäeline  kuulutaja,
Rikaste  kõrvalejätja,
Nendega  mitte  arvestaja  ( arvestamata  jätja ).

Rahakatele  ja  kinnisvaraomanikele  vilistaja,
Hindade  allalaskja,  majanduse  dekonstrueerija,
Laialijagaja,  äraandja, 
Ennasttäis  rikkurite  reetur.

Tõe  rääkija,
Rikaste  Tõe  kukutaja
( rikkused - oopium  rahvale ),
Kirikute  lõhkaja.

5.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

( EE-st. )
- "põhiliselt  oligi  selline  hüsteeria,
moeinimeste  hullunud  viimased  krambid".

T.R.
6.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhanded  kergelt  sündinud  naljad,
Kollektiivselt  nõrgestavad,  hindavad  ja  alavääristavad,
Alguses  nõrgestajad,  pärast  humoorikad  alavääristajad.

Äkitselt  ärkas  elule  eesti  kool,
Segati  igav  mugav  eesti  mees,
Igast  teetöölisest  sai  luuletaja,
Ja  igast  luuletajast  suvaline  hoor.

Targemat  mõistust  nimetatakse  andeks,
See  peaks  vähendama  tema  osatähtsust
( isiklikku  osalust ),
Teised  vahepeal  põhliselt  puhkasid,
Kollektsioneerides  kõik  viljad.

7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohut  hakkas  mõistma  pannkoogivanaema,
Iga  ametnik  ja  ajakirjanik  teab,
Mis  kaasneb  pannkoogivanaema  omakohtuga,
Ka  poliitikud  arvestavad  temaga.

Venemaa   opositsiooni  peatas  Roxette,
Kõik  inimesed  ei  saa  olla  ja  käituda  nagu  Kadri  Liik,
Sinu  mõtlemist  takistab  sinu  Piir  ja  Riik.

7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Miks  mitte,
Kui  Kadri  Liik  tahab  hakata  natsboliks,
Siis  kes  teda  selles  keelab ?

Pole  vaja  inimesi  kritiseerida,
Nende  võitluse  ja  elukoha  pärast,
Paremaid  aegu  pole  teie  jaoks  võtta,
Kohanege  kaasaegse  eluga.

7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Eetrisse  on  ilmunud  uus  psühholoogiline  portree,
Trimmimata  kulmudega  pseudoseletaja,
Pseudolunastaja.

T.R.
7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

läbitunnetamata  pretensioon.

T.R.
7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Üks  pilk  ja  on  selge,
Et  Kosmikud  on  alasti,
Tühi  kott,  seisab  püsti.

K.N.&T.R.
7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisserännanud,
Etv  peatoimetaja  umbkeelne  karehäälne  seniilne  hääl,
Magnetrevolutsioon.

K.N.&T.R.
7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnetrevolutsioon.

T.R.
7.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Meedia  kannab  endas  tädidiskursust,
Ajaleht  ei  saa  teha  korrektiivi  ühiskonnas,
Anda  talle  reformimeelne  siht  või  pääsemisvõimalus,
Vabadus  vägivallast,  rikkusest  ja  vaesusest.

Ajaleht  ei  saa  loobuda  nendest  elu  baasalustest,
( komponentidest ),
ajaleht  hoopis  vajab  neid  ruumitäiteks,
vajab  nagu  vett  kõrbes,
seepärast  genereeri  vägivalda,  rikkust  ja  vesust,
ajaleht  vajab  sind.

Seepärast  meediaentroopia,  kasvab...

14.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitte  Masin  vaid  inimeste  kollektiivne  käsi,
Mitte  Teine  vaid  keegi  kes  on  väljaspool,
Mitte  varjatud  kättesaamatu  kriminaal,  sadist,  iivol,
Vaid  Sinu  soovmõtlemine  ja  projektsioon.

Verbaalne  võimetusse  määrav  võim,
Soov  verbaliseerida  inimeste  psüühe  ja  füsioloogia,
Taltsutada  instinktiivne  protest,
Meid  on  sihikule  võtnud  kultuuritöötajad,
Meid  on   sihikule  võtnud  poputatud,  ülistatud,  äralakutud.

17.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Lihtsameelsetele  terendas  ootamatu  verbalisatsioonirikkus,
Mis  ilmutas  end  lollakate  analüüsivõime  punktist  prügilana,
Otsesemalt  aga  oli  lihtsameelsete  võttes  tegemist  soovmõtlemisega,
Ja  segavate  mõtteliinide  mahamatmisega.

Matame  verbalisatsioonirikkuse  mulla  alla,
Koondame  ühele  väljale,
Laseme  traktori  ja  teerulliga  üle,
Et  valitseks  püha  lihtsameelsus.

17.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

väike  ülemaailmne  majanduskrahh,
puhastab  rikkuritele  õhku,
ja  maandab  vaeste  inimhulkade  potentsiaali.

17.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

- Algusest  peale  on  tegelenud  lastega,
   ja  jäävadki  tegelema.
- Lõpus  on  prillitoos.

K.N.&T.R.
23.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Just  kaasaeg  on  dogmaatiline,
Mineviku  dogmaatika  ei  puuduta  kedagi,
Olevik  ja  avangard  on  dogmaatiline.

Avangard  võib-olla  ei  olegi  dogmaatiline 
aga  on  seotud   ja  sõltuvuses.
Reaalselt  eksisteerib  vaid  kaasaeg.

T.R.
24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

identiteedi  dogmaatika,
keha  dogmaatika,
korra  dogmaatika,
sotsiaal  dogmaatika,
vaatepunkti  dogmaatika,
värvi  dogmaatika,
harmoonia  dogmaatika,
tarbija  dogmaatika,
ülalpidaja  dogmaatika,
raha  dogmaatika,
toidu  dogmaatika,
töö  dogmaatika,
kunsti  dogmaatika,
jumala  dogmaatika,
koera  dogmaatika,
dog.

dog  dogmaatika,
keele  dogmaatika,
tunnetus  dogmaatika,
kooli  dogmaatika,
dogmaatika  laste  üle,
vaesuse  dogmaatika,
kohuse  dogmaatika,
jõu  dogmaatika,
ellujäämise  dogmaatika,
rahvus  dogmaatika,
õigluse  dogmaatika,
vanuse  dogmaatika.

K.N.&T.R.
24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Lumi  ühendab  rahvast,
Kõik  on  õnnelikud  ja  rahul,
Lume  ees  on  kõik  võrdsed.

T.R.
24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

galerii  kodulehe  disain  on   tehtud  nii,
et  keegi  ei  kardaks  oma  välimuse  pärast.

T.R.
24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Vot  punkar !,
Skinhead  peab  ka  käed  lumiseks  tegema.

24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

aja  oskuslik  kulutamise  luule,
väikekodanlik  tööväärtuse  määra  kasutegur,
väikekodanlik  luule.

K.N.&T.R.
24.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubekate  teenindajast  ja  esindajast,
Sai   äkki  akadeemik-õpetlane,
Pubekate  mõtlemisvõimet,
Kompenseerib  fuck.

Pidurdamanatu  fuck  elutoas,
Vanemad  peavad  sulgema  silmad  ja  kõrvad,
Noored  lähevad  mööda   ja  talluvad  kontidel.

Kesksest  väljakust  saab  keskklassi  metafüüsiline  ringtee,
Läbi  linna  eksistentsiaalse  ( agoonilise )  väljanägemise, 
Kaardistatakse  sinu  elu.

Isikliku  mainealkeemiku  juhtimise  all,
Muutub  iga  pubekas  kullaks,
Majanduskarsumm  vajab  dekoreerimist,
Usute  te  verbaalsusesse ?

Valgusta  mõistuse  lünklikke  kohti,
Ühiskonna  seniilsuse  valged  laigud.

28.11.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikkagi  on  valdav  soov  taandada  inimesed  masina  vastu,
Panna  nö.  mingi  "masin"  vastutama,
Konkreetsete  inimeste  eest -
Roboti  enda  looogika !

Roboti  eksistents:  "maailmas  ilma  süüta".

Tähtis  ei  olegi  süü,
Süü  ei  ole  ähvardamiste,  hirmutamiste  ja  meelitamise  eesmärk,
Eesmärk  on  midagi  muud -
Kõrvaldada  enda  segajad.

Perifeeria  omab  võimu.

1.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

süü  on  kamuflaaz,
moraali-kamuflaaz,
headus-kamuflaaz.

2.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

hakka  elama - kui  hakkad  tõtt  rääkima,
näita  oma  solidaarsust  ja  kõikemõistvust,
kui  osutad  ebaõiglusele,
räägi  rahust  kui  oled  kogenud  vägivalda,
näita  näpuga  neile,  kes  on  kogenud  vägivalda
ja  on  seetõttu  nõrgad
( nii  et  võid  julgelt  näpuga  näidata ).

Loo  korda,  loo  korda  vaeste  seas,
Õpeta  kannatajaid  ja  enda  eest  seisjaid,
Näita  eeskuju  oma  ühiskondlikult  positsioonilt,
Ole  eeskujuks,  aita  oma  kindlusega,
Sinu  kindlus  ja  tugevus  on  ka  teiste  kindlus  ja  tugevus.

2.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

moraalitradistioonid.

3.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Õnnelikud  elueksperimenteerijad,
Inimekspeditsioonilt  kõrvaltvaatajad,  pealtvaatajad,
Seksuaalorgia  traditsioonidega  indiviidide  vaade,
Moraalitraditsioonidega  diskursustes  piinlejate  üle.

Vaade  seksuaalvahekorra  pausi  ajal,
Ülemäärasest,  blokeerunud  energiast,
Seksuaalaktis  vabanenud   inimese  vaade ( silmavaade ),
Normaalne  loomulik  pilk
( iseenese  potentsiaaliga  täidetud  tühjus ).

Ahvide  ja  järeletegijate  vaade,
Igapäevaste  maailmaavastajate  vaade,
Ümbertõlkijate  ja  lihtsustajate  vaade,
Trivialiseerijate,  labastajate  vaade,
Vaade  kogu  sellele  jõledale  inimspektrile,
Kokkuvõtlik  vabastav  vaade.

3.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Kõik  filmid  lahkavad  väikekodanlaste  olmeneurootikat,
Mis  läheneb  juba  kuritegevusele,
Ja  teevad  tõsist  nägu.

T.R.
10.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Soovitatav  olla   üliinimene,
Üliinimene  ei  vaja  abi,
Üliinimene  peab  ennast  enamusest  paremaks,
See  ei  tähenda,  et  ta  ei  omaks  suhtlemisoskust.

Üliinimene  suhtub  keskpärastesse  inimestesse  väärika  lugupidamisega,
Ja  arvestab  nende  puudustega,  laseb  neil  kõnelda,
Üliinimene  ei  levita  oma  ülimuslikust, 
Ta  jätab diagnoosi  teiste  kohta  enda  teada.

See  võib  olla  üliinimese  jaoks  keeruline,  hakkama  saada  keskpäraste  hulgas,
Kuid   üliinimene  jääb  üliinimeseks  ja  kõik  keskpärased  alaväärtuslikeks.

10.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

ka  meil  on  vajadused,
vabandage  väga  meil  on  vajadused,
meil  on  vajadused  ja  oskused,
muuta  kundalin  tõeliselt  mediatatiivseks.

meil  on  oskus  vältida  armudraamasid,  suhteidülle,
me  räägime  ainult  seksuaalsusest,
ja  oskame  olla  suitsidaalsed.

nagu  käskisite,
ma  panin  end  juba  põlema, 
võtsin  mürki, 
kukkusin  kaevu,
lõin  pea  maha,
no  ja  mis  kasu  on  sellest !?

meil  on  oskus  olla  talves,  külmas,
me  ei  ela  lõunamaal.

24.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Tantsude  aeg  kunstis  on  läbi,
Aeg  on  hakata  kõndima.

24.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

osteti  välja   pantvangid,
ei  antud  kellelegi  järgi.

konfoirmism  on  hüve,  mis  paneb  toidu  taldrikule,
ja  sa  ei  pea  enam  puudust  tundma.
 

29.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Peale  amerikaniseerumist  saabub  hiinastumine,
Kaasaegne  kultuur  soodustab   ja  toodab  seda,
Tüüpiline  autor  lähtub  truismidest,  mis  põhinevad  teooriatele,
Dogmadest, 
Nende  illustreerimiseks  valitakse  inimesi  kui  nähtusi 
Ja  oma  kunstiteosega  neist  naerdakse  nad  välja, 
Sisuliselt  pidurdatakse  igati. 

Nii  võetakse  eluõigus  inimestelt  ja  antakse  see  teooriatele  nagu  Hiinas,
Elavad  ainult  need  truismid,
Või  siis  oodatakse  elavdavat  rusikaga  näkku  lööki.

T.R.
29.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Etnos-migratsioon  Interpoli  sfääris  ( safaris ).

T.R.&K.N.
29.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Võlus  välja  sümpaatia,
Nurus  välja  armastuse,
Peksis  sisse  tarkuse,
Mehelikkuse  ja  inimväärikuse,
Vaatas  kolmanda  silmaga.

Oskus  näha  inimesi,
Oskus  suhelda  inimestega,
Oskus  neid  seejärel  harida,
Usk  inimese  pedagoogilisusesse,
Usk  enda  intuitsiooni,
Usk  enda  ükskõiksusesse,  egosse  ja  sisemisse  naeru,
Usk  enda  kontseptuaalsusesse,
Viha  ja  huumor,
Kontseptuaalusele  avanenud  tõbi.

Sõnad  kui  inimestele  nende  võimaliku  koha  kätte  näitajad,
Sõnad  kui  inimeste  käitumiskoodeksite  peatajad,
Sõnad  kurtidele  kõrvadele,
Sõnad  kibedast  vihast  vigastatud  kõrvadele.

Sõnad  lollidele  või  hulludele,
Sõnad  inimetele  lihtsatest  peredest,
Sõnad  hüsteerilistesse  hoogudesse  lämmatatud  inimestele,
Ei  ühtegi  sõna,  ainult  tegutsemine,
Omaenese  õnne  nimel,  kättemaksu  ihkamine  jumala  südame  rahus.

Sõnad  mis  saavad  populaarseks  ja mis  vallutavad  inimesi,
Sõnad  mis  tõstavad  sind  auga  kõrvale  ja  lükkavad  teised  esile,
Sõnad  mis  provotseerivad  teisi  uutele  tegudele,
Suurepärasele  vokiketramisele  külanõukogus,  televisioonis,  karjaliidus,
Kultuursete  rahvakunstnike  hulgas.

Segadusse  aetud  inimesed,
Usku  pöördunud  maniakid,
Elupõlised  eksperimentaatorid,
Iseenesest  väsinud  teooriapreestrid,
Õelate  pubekate  nimel,
Reklaamieelne  lootus  nende  rahale, 
Täpne  elupäästev  metafoor,
Võimalikult  täpne  retoorika.

Ühele  rahvale  toetuv  poeesia,
Rahva  abi -
Abistavad  käed,  jalad, õpetlikud  ähvardused  kogu  eluks.

Oma  silm  on  ahv,
Hoia  end  ahvi  pilgu  eest,
Ahv  õpetab,  ahv  abistab,
Ahv  võtab  sinust  õppust.

29.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Pangaülekanded  ja  lapsed,
Lastetud,  ilma  lasteta,
Vastav  vaimne  korrelatsioon,
Oskus  enda  hinge  puhastada.

29.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           2009
            "LAST-STUDIO"