LAST - STUDIO
manifesteerib:
                                                     Last-Studio  töötab  avatud   kultuuri  areenil   ebaisikulisuse  vastu.  Stuudio   ülesandeks  on  vabastada
                                                     oaasidena   uusi   keskkondi   valitud   kunstiprojektide   elluviimiseks.   LS-i  vastaseks   pole   ükski   konkreetne
                                                     institutsioon,   asutus,   firma   või   poekett.   LS-i   ainukeseks   huviorbiidiks   on   inimene,  ebaisikuline  rahva-
                                                     enamus,   kes   kasutab  ära  teiste   suveräänsete   loojanatuuride   loomingut   ning  loomuomast   agressiivsust 
                                                     e.  julgust.   LS  seisab  inimese  kollektiivselt  degeneratiivsete  ( pinnapealsete,  primitiivsete  jne.)   iseloomu-
                                                     omaduste  vastu.   Kõik  LS-i   kunstiprojektidesse   puutuv   lähtub   sellest   abstraktsest   vaenlasekujust.  LS-i 
                                                     ülesandeks   on  nimetatud   mentaliteet   rahvaenamuses  isikustada,  tuua  teadvusesse   ning  neutraliseerida,   
                                                     pannes  küsimuse   alla  heaoluühiskonna  sümboolsed  motiivid   üldse.  Last-Studio   pole  lavastuslik  kunsti- 
                                                     projekt   või   mäng   ega   pole  seda   kunagi   olnud.  Vastasliini   organiseerijad   ning   toetajad   suhtuvad  oma 
                                                     mineviku,  oleviku   ning   tulevikuprojektidesse  täie   tõsidusega,  andes   endale   aru   alaväärtuslikkuse    
                                                     võimatusest  tänapäeva   ajaliselt   piiratud   inimeksistentsis. 
 

                                                                                                                                                        17.11.2004 
  
 
 
 

 

          2013
           "LAST-STUDIO"