2.09.2005 
             "UUS  EPOHH"  2005  AASTA  KOLMVEERAND  !


                  Vahepeal   liinilt   kõrvaldatud   ja   ümberkorraldused   üleelanud  keskus   jätkab  tegevust.   Tegemist   on  olnud   sügavalt   huvitava 
                  ning   hingematva   poolaastaga.  Läbitud   on  üllatavalt   kergelt   möödunud   raske  aeg,  mis  ilmutas   end   oma  tavapärase   paha-
                  soovlikkuse   kasvuga  "Uue  Epohhi"  vaenlaste   hulgas.   "Uue  Epohhi"  mõttekaaslastele,  loomingulistele   ja  sõltumatutele   ilma-
                  kodanikele  andis  ta  end  jõuliselt   märku   omapoolt   kehtestatud   piiride  esinduse   ja  sellest   tulenevalt   kogemusliku  elukäsitluse 
                  piiratuse  läbi.   Lõppkokkuvõttes   võib   öelda,  et   tegemist  ei   ole  olnud    inimeste  vaid  ennasttäis   kiskjatega.  Harimatutele  ning 
                  apaatsetele   aja   ning   töö  orjastajatele   ning  orjadele   on   kultuurikood   ja   seda   täitev   inimring    juba   ammu   valmis  saanud. 
                  Kõik  see  mis   asub    väljaspool   seda   kätteõpitud   kultuurilist   skeemi,  tekitab   füüsilist   nälga.  Olles   nimetatud   kollektiivsete 
                  isendite   reaktsioonilise  mõtlemisega  kursis,  oli   teada   et   oma   vabaduse   säilitamiseks  tuleb   lõhkuda  kõik  riiklikud   mentaalsed 
                  seosed.   Suuremas   osas   on   see   õnnestunud,   kuid   üllataval   kombel   kaotamata   usaldust.  "Uue  Epohhi"   agressioonivaba 
                  mentaliteet  on   lubanud  sellel  aastatega   inimmeeltes  tekkida.  Hoolimata   oma   heatahtlikust   iseloomust  ei  valinud  "Uus  Epohh" 
                  rahu   või  budistlikku  teed,  kuigi  oleks   seda   võinud   teha.   Me   pole  otsinud  heakskiitu  oma  organisatsioonilisele  tööle.  Me  ei 
                  vaja  parteilist  arvulist  ülekaalu   ega   mõistmist   kuna  need  tekivad  vajadusel  aja  jooksul  ise.  Me  ei  vaja  reklaami.  "Uue  Epohhi" 
                  loomisega   kaasnenud   võimalustest  lähtuvalt   saame  tegeleda  enda   tööde   ning   ettevõtmiste   avaliku   kaitsega.   Kõigile 
                  takistustele   vaatamata   pole   meie  võitlusread   vähenenud,  vaid  hoopis  avardunud. 

                  See  kes   ei   saa   aru   inimese   ühiskondliku   positsiooni   välisest   tähtsusetusest,  ei   mõista  maailma   kultuuri   eesrindel
                  toimuvat   mitte   kunagi !
 

                                                                                                                                                                              Karl  Nagel 
 
 

                  TEADVUS  ON  KÕIK,  INIMKOND   MITTEMISKI  !!
 
 
 
 
 

 


 
 

       2003-2005
       "UUS  EPOHH" 
Hosted by uCoz