10.02.2005 
             PARTEI   "UUS  IGA"   MUUDAB   OMA   STAATUST  !


                  Seoses   tutvusringkonna   laienemisega   ja   erinevate   organisatsioonide   vaheliste    sidemete   tekkimisega   sise-   ning   välisriiklikel 
                  positsioonidel,   loobub   omaalgatuslik   organisatsioon  "Uus  Iga"  oma   parteilisest   staatusest   ning   jätkab  "Eesti  Kultuuri  Frondi" 
                  alase   kultuurilis-poliitilise   liikumisena.  "Uus  Iga"  taandub   samuti   keelelistest   tõlkenihetest.   Otsetuletus   inglisekeelsest   ning 
                  ühiskonnas   laialdast   kriitikameelt  tekitavast  "New  Age"  liikumisest   muutub   ning   asendub   sõnapaariga   "Uus  Epohh".   Epohhi 
                  mõistet   peaks   siinkohal   selgitama.   "Uus  Epohh"  mõistes   tähendab   nn.   kohalik   epohh   rahvamentaliteedi   muutumist   paremuse 
                  poole.   Lühidalt   öeldes   taotleb   see   iga   eesti   kodaniku  sisemist   arengut.

                  Kõik   ülalmainitu  võtab   kokku   antud   kultuuriprojekti   kaks  esimest   tegevusaastat.   Lähiajal   on   kavas  täiendada   hiljuti   lisatud 
                  rubriiki - aktsioon,  mis  läheks  tagasi   aastatesse   kuni   2001,  kuid   võib-olla   ka   varasemasse   aega,  et   tuletada   meelde   eredamad
                  sündmused   eesti  Uue  Epohhi   eelsest   perioodist. 
 

                  UUS   EPOHH   JÄTKAB   TEGEVUST  !!
 
 

                                                                                                                                                                              Karl  Nagel 
 
 
 
 
 

 


 

       2003-2005
       "UUS  EPOHH" 
Hosted by uCoz