30.04/4.05.2009 
             EPOHH  2009,  Eksistentsiaalne  Revolutsioon.


                  Kuigi  suur  osa  inimestest  sooviksid  näha  Kultuurifronti  kui  tegelikkusest  eraldiseisvat  fiktsiooni,  millel  puudub  vähimgi  mõju
                  kohalikule  kultuurisfäärile,  peab  meenutama,  et  kõik  Epohhi  teadvusprojektides  sõnastatud  olulisemad  ideed  on  teostunud  ka 
                  laiemas  ühiskonnas,  kogemuste  põhjal  küll  teatud  ajalise  nihkega ( ~ 2 aastase  vahega ).  See  kõik  näitab  konkreetsemalt 
                  Kultuurifrondi  ettenägelikkust  ja  loodud  kontseptuaalsuse  stabiilset  tugevust  kohalikus  kultuurielus.  Oleme  oma  tegevust  püüdnud 
                  juhtida  maksimaalse  tähelepanelikkusega  arvestades  kõikvõimalike  tulemuste-  ja  tagajärgedega.  Vältida  on  õnnestunud  reaalsemad 
                  vangistused  ja  trahvid,  kuigi  võimalus  selleks  on  alati  õhus  olnud.  Kättemaksuhimu  kokkuleppelisest  normist  eraldiseisvate  inimeste 
                  suhtes  on  kehtivas  grupiteadvuses  laiutavate  eneseimetlejatest  kultuuri-  ja  vaimuinimeste  hulgas  väga  kõrgelt  arenenud.  Juhul  kui 
                  erinevate  inimkollektiivide  vastuseis  aastatega  veelgi  eskaleerub,  tuleb  kasutusse  võtta  konkreetsemad  kunstilised  lahendused. 
                  Piir  kõige  reaalse  ja  kunstilise  vahel  on  niigi  hägustunud,  seega  oodata  võib  kõike. 

                  Aasta  2009  on  uute  energiate  aasta, võimalus  parandusteks  ja  täiendusteks.  Kultuurifront  taastab  ja  avaldab  10 a.  tagasi  teostatud 
                  filmi  "Epohh",  mis  valmis  omal  ajal  kui   läbinisti  eksistentsiaalse  sisuga  visuaalne  teos.  Ajal  kus  keegi  ei  kasutanud  võimalust  luua 
                  alternatiivseid  ajaloo-  ja  kultuurikäsitlusi,  tegime  meie  täiesti  hinnangute-  ja  poliitikavaba  stsenaariumiga,  tüüpeestlasliku  rahvus-
                  identiteedi  ülese  maagilise  kinotöö,  vältides  erinevaid  teadmistepõhiseid  kunstilisi  kordusi  ja  kinnistusi.  Filmi  "Epohh"  eesmärk  oli  luua 
                  juurde  aega  ja  vabadust - vabadust  igasugustest  kohalikus  elus  levivatest  piiratud  kultuuri-  ja  rahvuskäsitlustest,  stiilis  'oma  ja  võõras', 
                  'meie  ja  nemad'.  Meie  eeskujud  piirideta  kultuurimaailmas  olid  praktiliselt  nime  ja  rahvuseta  ( tihti  ka  lihtsalt  inimkuju  kaotanud  ja 
                  siitilmast  juba  lahkunud  autorid ),  kandes  endas  eelkõige  kõige  tähtsamat - indiviidi  tõelise  vabaduse  ideed.  Indiviid  on  inimene  kes 
                  on  võimeline  olema  üksi  ja  tunnetama  oma  eksistentsi  kogu  selle  irratsionaalsuses.  Järgmine  etapp  olemise  teadvustamises  oleks
                  enda  isikliku  elu  mõtestamine  ja  juhtimine  ilma  välise  abita.  Tühjus  tuleb  täita  sõnadega. 

                  Kunsti  elav  energia  on  surnud,  seda  tuleb  ise  omaltpoolt  elustada.  Kui  midagi  kuulata  pole,  siis  tuleb  ise  teha  muusikat,  kui  midagi
                  näha  pole  tuleb  ise  teha  kunsti.  Nii  või  teisiti,  hoolimata  rünnakuobjektiks  olemisest,  kunstnik  loomingulise  inimesena,  jääb  alati 
                  võitmatuks.  Need  on  juhtmõtted  mida  meie  eeskujud  on  öelnud  ja  lubanud  varasemalt.  Võib  teha  ennast  avalikkuse  poolt  tunnustamata 
                  nähtamatuks  kiskjaks  või  üksikvõitlejaks,  kuid  meie  ei   näe  põhjust  järgida  taolist  reserveeritud  liini.  Meid  huvitab  suhtlus  normaalsete
                  ja  huvitavate  inimestena,  seetõttu  ei  loovuta  me  täielikult  oma  kunstipositsioone  ja  intellekti  näiteks  loodusele,  või  mingile  muule 
                  seletamatule  ürgalgele.  Olgu  selleks  siis  midagi  tunnetuslikku  nagu  intuitsioon,  teadmine  või  nägemine -  ühtviisi  loogiliselt  tuletatavad 
                  võivad  olla  nad  kõik. 
 

                                                                                                                                                                              Karl  Nagel & Tiiu Rebane
 
 
 
 
 

 


 

       2003-2009
       "UUS  EPOHH" 
Hosted by uCoz