27-28.03.2008 
              EPOHH  2008,  Projektikontseptsioonide  Areng  &  Reformatsioon.


                   Toimunud  on  järgmised  muutused:

                  1.   "Uus  Epohh"  pühendus  täielikult  enda  loodud  projektide  elluviimisele  isiklike  jõuresursside  toel. 
                  2.   "Uus Epohh"  loobus  kohaliku  kultuuriga  kursis  olemisest  ( põhjus  miks  kaob Kultuuri  Frondi  eest  sõna  'Eesti' ).
                  3.   Kaalutakse  võimalust  loobuda  ka  teadvusprojekti  ning  -liikumise  nimevalikust  'UUS' - Epohh  on  praeguseks  saavutanud  oma 
                  totaalsuse  ja selline   sõnamääratlus  ei  ole  enam  adekvaatne ( uus  on juba  käes, isegi  võib  öelda  et  möödas, 2007 a.  seisuga ). 

                   Poliitilises  plaanis: 
                  Süveneb:  vastumeelsus  väliselt  heade, populaarsete  kuid  ilmselgelt  elukogenematute  inimeste  suhtes,  keskealiste  ärimentaalsusest 
                  lähtuvale   ärplemisele  ja  seosetule  üleolekule;  tõrge  hästihoolitsetud  väikekodanlaste  rahakultuuri,  rahvuslike  enesemääratluste 
                  sundõhutamise  ja  inimeste  avaliku  ning  vabatahtliku   vasak- ja  parempoolseteks   kastistamise  vastu.  Põhiline  vastumeelsus  käib
                  aga  'tegusa'  ühiskonnaosa  kollektiivse  jõu  mentaalselt  lihtsameelsete  identiteedi  valdusesse  akumuleerumise  suhtes.

                  Kaotatud  on  palju  lootustandvat   inimresurssi.  Kogu  vastutus  on  seetõttu  koondunud  iseendale  ning  tundub,  et  kauaks.  Kohalik  avalik 
                  tunnustus  on  muutunud  ebareaalseks.  Jäänud  on  vaid  juba  loodud  ideekeskkondade  edasiarendus  ning  võimalusel  nende  realiseerimine 
                  nähtavatesse  objektidesse ( filmid, videod,  raamatud  jne.).  Selleks  kasutatakse  ära  kõik  seaduslikud  materiaalsed  võimalused.

                  Karmistuvate  elutingimuste  tuvastamisega  paralleelselt  areneb  üldine  vastuseis  kõigele  eksistentsiaalsele  kui  puudusele.
                  Süüdlaseks  peetakse  inimese  ettearvamatut  ja  kontrollimatut  mõtlemisvõimet  ja  -vabadust.  Organiseeritud  kultuur  püüab  kontrollimata, 
                  vaba  ja  organiseerimata  ühiskonnaosa  eest  kõik  reaalsed  ning  võimalikud  ohud  läbi  mõelda.
                  Seepärast  on  ka  Epohhi  üheks  algseks  sisuks  olnud  taolise  ühiskondliku  korra  ja  ignorantsuse  ettenägemisest  tingitud  samaväärne 
                  mõtte-apaatia  kui   epohh,  kogu  kohaliku  inimkultuuri  läbikukkumine  ehk  fiasko.  Uue  Epohhi  ideeks  aga  on  taolise  ebaõnnestumise
                  loov  ärakasutamine,  et  koondada  elu  pidepunktid  kaotanud  indiviidid,  pakkudes  neile  mõtlemiskeskkonda  mida  ei  piira  erinevad 
                  ühiskondlikud  formaalsused.  Kasutades  budistlikku  sõnavara,  siis  enda  elus  kõik  ülemäärased   maised  taotlused  kaotanud  inimene  ongi 
                  vaba  ja  valgustunud - teel  sügavama  teadvusavaruse  ja  sellest  tingitud  hüvede  tunnetamisele. 

                  NB!  Viimane  ja  kõige  tähtsam, tegelikkuses  eraldi  manifesti  väärt  seisukoht  eksistentsi  baaseelduse  suhtes  käib  reaalsustaju  kohta,
                  milleks  on  läbinisti  ISIKLIK  ja  vahetu  kogemus.  Kõik  mida  reaalsus  avaldab, sealhulgas  teiste  inimeste  genereeritavad  ideed  ja  aktsioonid,
                  nende  võimalikud  tähendused  ja  tekkivad  assotsiatsioonid,  suhtub  Epohh  sügavamal  tasandil  ISIKLIKULT.  Seetõttu  omab  igasugune 
                  pretensioon  reaalsuse  ja  selles  sisalduvate  inimeste  aadressil  ka  selgemat  alust  või  alibit,  sest  ainult  taolise  maksimalistlikult 
                  kompromissitu  hoiakuga  on  võimalik  kujundada  kõigile  inimsubjektidele  kuuluvat  ühist  mõtestatud  kultuurivälja,  laskmata  sel  säilitada 
                  ignorantne ning  turvaline  eemalolek  või  muutuda  ohtlikult  pealetükkivaks. 
                   LISA  Kultuurifrondi  nimemuutusele:

                  Kultuurifront loobus sõnast 'eesti', kui loodud poliitilis-kultuurilise kontravälja  kohamääratlusest. See aga ei tähenda, et rahvuse  mõiste, 
                  selle eripära või võmalikud kultuurilised tunnused kaoksid (peidetaks, varjataks) nähtamatult kuhugi liikumise allteksti ( liiguks ideid 
                  genereerivasse ning toitvasse alateadvusse) partisaanluse ettekäändel, nö. muutuks üldsuse poolt kõikjal  pealesurutavaks  kohustuslikuks 
                  "iga eestlase" identiteedimasinaks. Kultuurifront lihtsalt loobub rahvuse  nimetamisest, kui ebavajalikuks osutunud tähisest. 
                  Rahvus on inimeksistentsi  probleemküsimuste juures eksitav ideoloogia - konservatiivne enesemääratlus  läbi  riigi  poolt  üldkehtestatud 
                  kokkuleppelisuse. 
                  Mis  puutub   rahvuste  eripäradesse,  siis  võib  öelda  nii,  et  piisavalt  puhast,  teravmeelset  ning  elutervet  ellusuhtumist  oleme 
                  kohanud  ainult  venelaste  juures,  need  on  need  inimesed,  kelle  kohalikust  vähemusastmest  tekkivad  tagasihoidlikud  elutingimused 
                  püsivad  tihti  stabiilses  vaesusastmes,  millest  väljumine vaid  suuri  üleinimlikke  pingutusi  nõuab.  Sellest  siis  ka  nende  inimeste  erakordne 
                  elujanu  ja aktiivsus.  Kultuurifront  arvestab  just  selliste  inimeste  arvamustega,  kes  julgevad  tõusta  kõrgemale  kollektiivsest  reaalsusest, 
                  luua  olemasolevatele  ühiskondlikele  repressioonisüsteemidele  alternatiive,  ehitada  asemele  teisi  isiklike  eluvajaduste  kohaseid  elukeskkondi. 

                                                                                                                                                                                                                7-8.01.2008 

                  AKTSIOON   !!
 

                                                                                                                                                                              Karl  Nagel & Tiiu Rebane
 
 
 
 
 

 


 

       2003-2008
       "UUS  EPOHH" 
Hosted by uCoz