18.03.2006 
             "UUS  EPOHH"  2006  aasta - Maha  argisatanism   !


                  Epohh  jätkub... Aruandmise  aeg  selle  kohta  on  küll  hilinenud,  kuid  õigeaegne.  Paljude  kohalike  poliitiliste  ning  kultuuriliste 
                  sündmuste,  nähtuste  ja  inimeste  mõte  ja   energeetika  on  muutunud  või  saanud  läbi.  Mis  saab  edasi,  võiks  teadmatuse  ning 
                  piiratuse  küüsis  olev  ühiskond  küsida.  "Uus Epohh"  kinnitab  rahulikkust  sisendades,  et  ajad  ja  olud  on  olnud  palju  hullemad. 
                  Kõige  õudsamad  kogemused  on  juba  läbi  elatud.  See,  mis  toimub   või  toimuda  saab  on  ainult  vaba  mõtlemist  takistavad
                  mõjutused.  Tulevik  on  tume,  seda  olenemata  meie  kesk-  ning  kõrgklassi  argireaalsusest  lähtuvatest  positiivsetest  prognoosidest. 
                  Riigisiseste  võimuorganite  poolt  korda  saadetud  hävitustöö  toimumine  on  tänaseks  fakt.  Vabatahtlik  kollektiivne  enesetapp  jätkub. 
                  Teadvuse  loov  potentsiaal  ( iga  inimolendi  elutähtis  psüühe )  on  omandanud  kriminogeensed  tunnused.  Need  on  sinna  sisestatud 
                  installatiivselt,  selleks  loodud   eesrindliku  ning  pahasoovliku  kontingendi  huvides - reaalsus  annab  endast  märku  krampliku  enese-
                  kirjelduse  ja  pedagoogilise  tööga.  Seda  võiks  nimetada  leebeks  satanismiks.  Satanism  on  aga  "Uue  Epohhi"  kontseptsiooni  järgi 
                  inimvaenulik  nähtus.
                  Kuidas  sellistes  tingimustes  kaitsta  vabastatud  teadvuse  puhtust ?  Antud  juhul  tuleb  lihtsalt  oodata,  et  ühiskonna  mõistus  välja 
                  areneks,  sest  muud  rahumeelset  võimalust  pole.  "Uus  Epohh"  ei  toetu  omandatud  teadmiste  manipulatiivsele  rakendusele.  Võim 
                  "Uue  Epohhi"  jaoks,  olenemata  selle  väljenduslaadist,  ei  ole  aktsepteeritav  ega  kehti.  Võimu  vastu  tuleb  seista  kõigi  budistlike 
                  teadmiste  ning  vahenditega.  Kui   selle  nimel  peab  nälgima,  siis  tehke  seda.  Samuti  kutsub  "Uus  Epohh"  kõiki  inimesi  vähendama 
                  liha  tarbimist   söömisharjumustes.  Ainult  vegetariaanluse  idee  levik  saab  vähendada  ühiskonna  agressiivset  loomust !
 

                  ( Tegevus,  mis  näitab  organisatsiooni  "Uus  Epohh"  töös  osalevat  üksikisikut  halvas  valguses, andmata  võimalust  vastulauseteks,
                  laimates   indiviidi  umb-  või  selgesõnaliselt,  õhutades  teda  ükskõik  millise  rahvuse-,  rassi-,  usu-,  valitsuse-  või  kultuuri  vastasele
                  meelsusele  ja  vihale,  on  kindlakäeliselt  hukka  mõistetud  ning  taunitav !   tekst -13.03.2004 )

                  Maha  argisatanism !
                  Nõuame  kultuurilt  võrdseid  demokraatlikke  võimalusi  kollektiivse  inimteadvuse  vabastamiseks ! 
 

                                                                                                                                                                              Karl  Nagel 
 
 

                  TEADVUS  ON  KÕIK,  INIMKOND   MITTEMISKI  !!
 
 
 
 
 
 

 


 

       2003-2006
       "UUS  EPOHH" 
Hosted by uCoz