"SIRP" 15.02.2002
          Galeriid  /  Viljandi 

                    "PIIRITU   PRESERVATIIV"
 

Karl  Nageli  maalid  "Komöödia. Patoloogia"  Ugala  teatri  jalutussaalis  14.veebruarini.

   Sama  pealkirja  kannab  ka  üks  Karl  Nageli  maal, mis  teiste  seas  on  esmakordselt
eksponeeritud  Ugalas.
   Karl  Nagel  on  üht-teist  ekspressiivsest  maalilaadist   asutusele  võtnud,  seda  eelkõige
agressiivse  pintslitöö   ja  sünge  värvigamma  osas.  Tema  kompositsioonid  püsivad  aga
püsti  mitte  tungleval-tormleval  dünaamikal,  vaid  täiesti  ratsionaalsel,  võiks  isegi  arvata,
et  konstruktivismisugemetega  karkassil.  Horisontaalid  ja  vertikaalid  püsivad  püsti,  nende
külge  on  kindlalt  kinnitatud   liikuvamad  elemendid,  nagu   plahvatused,  üleujutused, 
peegeldused  ja  figuurid.  Vana  hea  sümmeetrianippki  on  siin  sage  külaline. 
   Vormid,  mis  pildipinnale  on  kinnitunud  on  tihedasti  seotud  sisuga.  Sisu  mõistmisele
aitavad  kaasa  tekstid.  Massimeedia   on   suutnud   meie  ajusse   kinnistada  universaalse
mõistmise   ja  tõlgendamise  maatriksi  - foto  ja  fotoallkiri,  toode  ja  kaubamärk, kaader
ja   subtiitrid,  menüüd  ja  ikoonid.  Ja  maal  ning  tekst.
   Nageli  tekstid  pole  niisama  pula,  need  toetuvad  allikatele,  milleks  näivad  olevat
arstiraamatud   ( või  meditsiinitudengi  konspektid ),  alkeemia,  psühhiaatria,  grafiti   ja
flashback´id.  Peamiseks  teemaks  on  siiski  inimese  seisundid,  patoloogia  nii  vaimses
kui   kehalises  plaanis.  Võtame  näiteks  rohelise  maali,  mille   foonil  on  aimatav 
DNA-ahel.  Selle  inimese  algosakese  motiiviga  on  seotud  "Viirused -  iseenda  süüdistamine.
Bakterid - teiste  süüdistamine"  mida  võib  võtta   kui  eluslooduse   algosakesi.   Viirused  ja
bakterid,  loomakesed  nagu  me  kõik,  on  saanud  haige   ühiskonna   tervisekultuse  raames  
negatiivse  tähenduse  kui   inimese  keha  vaenlased,  kes  tuleb   igasuguste   seepide   ja
olluste  abil  hävitada.  Nagel  kasutab  seda   ära,  sidudes  negatiivsed   märgid    meele-
valdselt   negatiivsete   tähendustega,  omadustega,  mis  tekitavad  nende  kandjale   halba.
Samas   kasutab   ta   terviseühiskonnas   käibel   märke,  mida   peetakse   vaimse   tervise
häirete   põhjusteks,  neutraalses   tähenduses   nagu  maalil   tekstiga  "Narkomaania -  tahtmatus
olla  mittekeegi.  Alkoholism - tahtmatus  olla  kurb.  Enesetapp - tahtmine   meeldida".   Siin  toob
ta   välja   hädade  põhjusteks  peetavate  pinnapealsete   märkide  taga   olevad  tegelikud
psühholoogilised  põhjused  ( oma  versiooni   nendest ).
   Mõningatel   juhtudel   tulevad  lisaks   bioloogilistele   ja   psühholoogilistele  mõistetele   sisse
ka   keemilised   ühendid  või  materjalid,  millel   eri  kultuurides   sümboolne  tähendus.  Näiteks  
"Vesi -  kurbus  - võimetu   viha"   haagib   tüüpilise   õhtumaise    melanhoolia   vee  kui  kõige    
ebastabiilsema   elemendiga   astroloogiast   ja  liidab   sinna  otsa  veel  vene  kultuuri  koos   
kogu  dostojevskiliku   õõva  ning  halba  veini  pakkuvate   jaamapuhvetitega.   Alkeemia 
juurest   ringiga   tagasi   meie   ühiskonda   jõuab   ta   väitega,  mis   kõlab:  "Puu  - headus
soodustab   igas.  healoom.  kasvamist",  kus   makstakse  konspektiivselt  kiirustavale  maailmale   
kätte   pinnapealsusest   tuleneva   positiivse   tähendusnihke   kaudu.
   Nageli   visuaalsed   aksioomid   lähtuvad   ilmselt   eneseanalüüsist   ja  on   seetõttu   niivõrd
usutavad,  et   tekitavad   äratundmisrõõmu   ja   samas   positiivset   üllatust  paljudes.   Kes
meist   siis  ei  tahaks   tõdeda,  et  enesehaletsus  on  kõigest   silmade   funktsiooni   häired.
 

MARI   SOBOLEV 
 


 
 
 
 

 
 

 


 

           2006
            "LAST-STUDIO"