"Eesti   Ekspress" 13.02.2002
 
                    "Soodustab  haiguste  ravi"
 
Karl Nagel  hämmastas  Viljandis  publikut  kiire   ja  korraliku  uudisloomingu  näitusega  "Komöödia. Patoloogia",  mis  avati 
1. veebruaril   ja  on  avatud  selle  nädala  lõpuni  Ugala  jalutussaalis.  Nagel  kuulub  noorde  maalijate  põlvkonda,  kuhu  
võiks  veel  liigitada  näiteks  Alice  Kase,  Margit  Joonase  jt  –  üle  hulga  aja  on  EKA  maaliosakond  andnud  ka  sihipärast  
produktsiooni, kes  tõepoolest  aktiivselt  ja  huviga  maalivad.   Nageli  selle  näituse  eripäraks  on  ekspressiivse  maalimislaadi  
ja  tugeva  tekstilise  osa  ühildamine.  Suurtel,  enamasti  tumedatel,  kohati  ühtlase,  kohati  agressiivse  maalilaadiga  pindadel  
kohtame  väljavõtteid meditsiinialasest  kirjandusest,  mis  on  ühildatud  isiklikul  kogemusel  põhineva  psühholoogia  ja  jõudu-
mööda  ka  parateadustega.  Kohati  luuleviilmalikud  väljaütlemised  on,  peab  tunnistama,  üsna  tõepärased,  kajastades  
ühiskondlikult  üldlevinud  hoiakuid   ja  mis  peamine  – nende  põhjuseid.  Narkomaania,  HIV,  trihhomonoos  jt  tõved  on  
minetanud  üheselt  negatiivse  hinnangulisuse  inimese  suhtes,  kes  neid  kannab,  ja  viitavad  pigem  probleemide  tegelikele  
põhjustele.  Esineb  ka  glamuursemaid  “diagnoose”,  nagu  plaatina,  aristokraatia,  kivitõbi  jm.  Nageli  maailm  ravib.
 
 

Mari   Sobolev 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

           2006
            "LAST-STUDIO"