"Sammas"  galeriis   astub   üles  kunstniketandem -  Tiiu  Rebane   ja   Karl  Nagel   projektiga:
                     "Ruum  /  Tänapäeva  müüt"

                "Sirp" 20.03 1998 
              

                    Väljapanek   koosneb   maalist   ja  videodest,  mis  seotud   ühtseks   tervikuks.  Puuduvad   pealkirjad,
                 signatuurid   jne.   Tajutav  on  ihalus   eri   valdkondade   vahelise   vijastava   koostöö   järele   aga  ka 
                 visuaalseid   võimalusi   kasutades   aina  uuesti   tõlgendada   kujunenud   olukorda.   Seis  on  lahtine,
                 kuid   looritatud   ootusega,  sest   näituse   kestel   toimub   täiendav  ekspositsiooni  vahetus.

                    Maailmas   on   alati   käinud   võitlus   inimese   pärast.   Religiooni   kollapsiga   ja  suurte  narratiivide 
                kokkuvarisemisega   jõuti   kummatigi   antropoloogiani    ja  autonoomse   subjektini,  kes   end  absoluudina 
                tajub.   Tänapäeval,  kui   inimese   transtsendentsus   on  läbi   lõigatud,  võitlus  on  veelgi   traagilisem. 
                Inimlikust   eksistentsist   jääbki   tema   sisemise   ruumi   ahtuse   tõttu   järele  vaid  visklemine  reklaami-
                kuradi   ja   kägistava   maksukoguja  vahel.

                    Ilma   suurema   irooniata   avanev  pilt   näitusel   on   inimesest   kui   fragmendist   või   hippokrateslikust 
                objektist.  Tahtmatult   või   tahtlikult   juhitakse   tähelepanu   rahva   tervisele,  ressursile,  mis  nüüdisaegses 
                Eestis   on   katastrofaalses  seisus.

                    Kahtlematult   avaldub   läbi   tervise  vast   kõige  vahenditumalt   tagasipeegeldus   väärtussuhtumistest.
                 Ühiselt   loodud   maalid   on   omamoodi   kokkuvõtvad   kollaazid   kaelast,  käest,  ajust,  sisikonnast
                 ja   kõigest   mis   antud   teemaga   seotud.   Paljude   teoste   krundiks   on  koopiad   meditsiinitekstidest 
                 ja   -joonistest.   Ülekattev   värvipind   on   aga   osaliselt   selle   info  tühistanud.

                    Sildi   asemel   on   pildi   all   haigusloo   med.  kaart,   mis   juhib  vaataja  kujutatule.  Pilti  vaadates 
                 avanevad   üha   uued   infokihid   ning   peagi   avastad   end   uurimas   mingit   tähtsusetut   lõiku   pildis. 
                 Püüad   dešifreerida  värvikihi   all   olevat,  taastada   fragmentidest  tervikut.   Kui   kõik   on  läbi   puuritud, 
                 avastad   taas  visuaalse   kujundi   aktiivsuse,  millega  maalid   algselt   köitsid.   Kui  vaid   seda   totakat 
                 paberit   pildi   all   ei   oleks  !


                           Kreg   A - Kristring
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

           2006
            "LAST-STUDIO"