"Eesti  Ekspress" (TV- Ekspress)  17.05.2001
 
 
Noored  realistid  Raatuses.
 

 Kunstiakadeemia   maaliosakonna  lõpetanud  Tiiu  Poom  ja  Tjika  Rebane  astuvad  ühisnäitusega  avalikkuse
ette   esmakordselt. 
 Kuigi   kunstnikud   esitavad   uue  nägemuse  realismist,  jääb  realism  kui  selline  nende  tööde  puhul  siiski
relatiivseks  mõisteks.
 Tiiu  Poomi   ja  Tjika  Rebase  väljapanek  Raatuse  galeriis  on  avatud  mai  lõpuni.
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 

           2005
            "LAST-STUDIO"